Lyssna

Röster från skolvardagen

I vår serie Röster från skolvardagen får du ta del av hur olika lärare runtom i Sverige valt att använda sig av eTwinningprojekt i sin undervisning. Lärarna berättar om sina projekt, vad de – och eleverna – får ut av internationellt digitalt samarbete, och delar också med sig av sina tips och idéer.