Lyssna

Luleå gymnasieskola i lyckat samarbete om hållbar utveckling i franskan

Språkläraren Maria Palovaara Nasi i Luleå gymnasieskola Kv. Kungsfågeln, har tillsammans med lärare och elever i Belgien och Spanien jobbat i projektet ”Jeunes Européens face à la destruction de la biodiversité”, på svenska ungefär ”Biologisk mångfald och hållbar utveckling”. Vi ställde Maria några frågor om projektet och hur hon ser på eTwinning.

Varför började du med eTwinning?

Som språklärare känner jag ett stort sug från mina elever att släppa kursboken och kommunicera direkt med ungdomar i andra delar av Europa. eTwinning är ett sätt att uppfylla elevernas önskemål eftersom man lätt kan hitta skolor i Europa att samarbeta med.

Eftersom jag är registrerad på eTwinning, har jag tillgång till Partnerforum på eTwinning Live, och där kan man antingen svara på projektförfrågningar eller skriva en egen förfrågan, vilket jag gjorde, och fick kontakt med den belgiska skolan.

Berätta om ditt eTwinningprojekt som du har genomfört.


Syftet med projektet var att stärka elevernas kunskaper i franska. Våra elever gick på naturvetarprogrammet. I projektet samarbetade naturvetare, på franska, med andra gymnasielever i Belgien och Spanien. Målen med projektet var att eleverna, på franska, lärde sig att:

  • beskriva och diskutera hållbar utveckling och de miljöproblem som finns i vår närmiljö
  • berätta om och jämföra naturen, djurliv och miljöproblem i Sverige, Belgien och Spanien
  • gemensamt komma överens och sammanställa budord med de 10 bästa hållbarhetsmålen.


Hur länge hade ni projektet?


Projektet pågick mer eller mindre ett helt läsår. Parallellt med projektet arbetade vi med vår kursbok och annat material för att fördjupa och utveckla kunskaperna i olika grammatiska moment, samt såklart även i att höra, skriva, läsa och tala.

Hur fungerade samarbetet med partnerskolorna, mellan eleverna och mellan lärarna?


Både lärare och elever tycker att samarbetet fungerat över förväntan! Vi hade uppgifter som var baserade på kommunikation och på att komma nära varandra. Vi har filmat och vi har kommenterat aktivt på varandras inlägg i Twinspace.

Vilka kunskapsmål/delar i läroplanen har du arbetat med i projektet?


Vi har arbetade med flera delar av det centrala innehållet i kursen Moderna språk 4. Vi har läst artiklar och sett korta filmer om biologisk mångfald samt om miljöförstöring. Vi har filmat presentationer av olika slag och vi har skrivit inlägg och kommentarer.

Vilka digitala verktyg använde ni i projektet?


Vi har använt oss av Padlet i huvudsak för att dela med oss av filmer och annan information. Vi använde även forumet i TwinSpace i vår i kommunikation. I forumet diskuterade eleverna bland annat lästa artiklar.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?


Eleverna har lärt sig ord och uttryck för att tala om och beskriva sin egen närmiljö och våra miljöproblem. De har även lärt sig ord och uttryck på franska för att förstå när de belgiska och spanska eleverna beskriver sin närmiljö och de miljöproblem de står inför. Mina elever blev inspirerade av att möta franskan på riktigt och använda den på riktigt, inte bara inom klassrummets väggar.

Som lärare har detta eTwinningprojekt, och i synnerhet vårt Twinspace, skapat en inspirerande lärmiljö. Jag har fått nya lärarkollegor i både Belgien och Spanien, och trots att vi aldrig har träffats på riktigt, så har vi fått en mycket god kontakt och vi har lärt oss mycket av varandra. eTwinning har öppnat en hel värld av fantastiska kollegor och elever att samarbeta med och lära sig av.

Förra året presenterade vi projektet på skolan, när vi hade Öppet hus, för både kollegor, övriga elever och föräldrar.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?


Vi har gått vidare med den belgiska skolan och har nu ett Erasmus+projekt tillsammans, vars tema är bland annat biologisk mångfald. Tack vara eTwinning har nu fler naturvetarelever i Luleå, och inte bara de som studerar franska, också möjlighet att lära känna och samarbete med andra naturvetare i Belgien. Eftersom vi arbetar i ett Erasmus+projekt, med Twinspace som bas, så är vårt fokus på det projektet under det här läsåret.

Vilka tips vill du ge lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?


Registrera dig på eTwinning. Logga in och gå in på Partnerforum och skriv en önskan om samarbete! Det är första steget till internationellt samarbete.

Planera projektet tillsammans med dina partnerländer, och se till att värna om dina och dina elevers önskemål och behov.

Sträva efter kvalitet och att eleverna verkligen utvecklar sina språkkunskaper, och detta görs genom konkreta uppgifter med kunskapskraven i fokus. Ett eTwinningprojekt ska inte göras vid sidan av, som avkoppling. Ett eTwinningprojekt ska integreras i den ordinarie undervisningen, för då blir den meningsfull och på så sätt lär sig eleverna mer, och har dessutom roligt.

Det är mina tips som har fungerat mycket bra för mig och mina elever.

Maria Palovaara Nasi, Luleå, maria.palovaara.nasi@skol.lulea.se