Lyssna

ABC- A Bridging Calendar for the future

Jasmine Klang Ebeling, lärare på Österåkers gymnasium i Åkersberga berättar om sitt projekt ABC - A Bridging Calendar for the future och sitt arbete med eTwinning. Ett projekt som fått eTwinnings nationella kvalitetsutmärkelse.

Varför började du med eTwinning?

Jag Jasmine Klang Ebeling, Österåkers gymnasium, Åkersbergakom i kontakt med eTwinning genom att jag blev involverad i skolans Erasmus+projekt. Vi var tre skolor som samarbetade i projektet 2014 - 2016, och förutom vår skola, Österåkers gymnasium, deltog en skola utanför Milano och en skola i Benidorm.

Vi beslutade oss tidigt i projektet att eTwinning skulle vara vår huvudsakliga plattform, och jag blev huvudansvarig på vår skola för att lägga upp vårt material på plattformen.

Hur hittade du din eTwinningpartner?

Vår skola har haft samarbete med skolan i Benidorm under en längre tid, så var det enkelt att starta ett projekt tillsammans med dem. De kände sedan tidigare till skolan utanför Milano, så det gick snabbt och lätt att sätta igång ett samarbete. Under vårt första Erasmus+projekt kom vi även i kontakt med en skola i Tjeckien, och som involverades i nästkommande projekt, så i våra två senaste projekt har vi varit fyra skolor från olika länder som samarbetat.

Berätta om ditt eTwinningprojekt som du har genomfört

Vårt senaste projekt heter ABC- A Bridging Calendar for the future. Projektet handlar om kulturarv och hållbarhet och innefattar både miljömässiga och sociala aspekter. Eleverna som deltog i projektet var mellan 16 - 19 år. Vi arbetade med samma elevgrupper under projektperioden, och eleverna var 16 - 17 år vid starten hösten 2018.

Vårt arbete byggde på olika teman, och varje skola var ansvarig för ett tema var. Inför varje resa (mobilitet) så hade vi "pre-mobility activities" och "after mobility activities", som genomfördes i vårt TwinSpace.

Våra förberedande aktiviteter var i form av flipped classroom, och det var en skolas lärare och elever som skapade uppgifterna och skickade till de andra skolorna genom att publicera dem i TwinSpace. På så sätt introducerades eleverna för det kommande ämnesområdet, och blev bättre förberedda inför det kommande mötet. I efterhand ser vi att vi faktiskt har genomfört stora delar av projektet genom eTwinning, även om det startades som ett Erasmus+projekt.

Vi hade 45-minuters lektioner en gång i veckan med våra svenska elever, och det tog ungefär åtta till tio lektioner per tema för de aktiviteter som genomfördes på hemmaplan. Sedan tillkommer ju aktiviteter som utfördes gemensamt vid våra fyra fysiska träffar.

Hur fungerade samarbetet med partnerskolan, mellan eleverna och mellan lärarna?

Vårt samarbete har fungerat bra. Eftersom vi har jobbat ihop i tidigare projekt så kände vi ju varandra och hade etablerat fungerande rutiner. Som exempel har vi en Whats app-grupp där vi skriver när det är något man vill förmedla snabbt och enkelt, men vi har även använt oss av gemensamma checklistor i google drive för att kunna hålla koll på allt under projektets gång.

Inom vilket ämne/kurs har du arbetat? Ämnesövergripande?

Varken jag eller min kollega är engelsklärare, och det är vi som drivit projektet på vår skola. Min erfarenhet har visat att lärare i Sverige många gånger har en högre kompetens i engelska språket än vad våra kollegor i Europa har, och att man inte ska låta språket bli en begränsande faktor. Se bara på mig som inte hade skrivit på engelska på nästan tjugo år, och nu löper det på riktigt fint!

Förutom engelska så ingick moment från naturkunskap, samhällskunskap/sociologi och bild i projektet. Vi hade också elever med från vårt språkintroduktionsprogram. Vi har internationalisering som profil på vår skola och har vi utformat en kurs för vårt internationella arbete inom ramen för humsam-specialisering. Alla elever i årskurs 1 och 2 kunde söka kursen som individuellt val, och får alltså ett betyg kopplat till arbetet som utförts genom projektet.

Vilka digitala verktyg använde ni i projektet?

Jag vill verkligen rekommendera verktyget Twinboard som finns i TwinSpace eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att jobba med elever i smågrupper. Man kan använda det både för samarbete elever emellan vid kortade uppgifter och för reflektioner. Vi brukar dela in eleverna i mixade grupper, och låta eleverna diskutera och sedan svara genom Twinboards. Eftersom vi arbetar med äldre elever, så brukar vi se till att ha flera elever med administratörsrättigheter. Detta underlättar arbetet att eleverna själva kan lägga upp sitt material på plattformen och sparar merarbete för mig som lärare.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

För eleverna är det en helt annan sak att samarbeta med andra elever och det gör att eleverna blir mer noggranna i sitt arbete. För många elever är det också en första kontakt med en jämnårig i ett annat land. I dessa pandemitider så har eTwinning varit enda sättet t hålla igång vårt internationella arbete. När man arbetar med eTwinning som ett komplement till ett Erasmusprojekt så är det jättebra att ha förberedande digitala aktiviteter. Man kan till exempel skapa mixade elevgrupper före en resa så att eleverna får bekanta sig med varandra och starta sitt samarbete före ett fysiskt möte.

För skolan ger det såklart ett positivt uppsving att man arbetar internationellt eftersom det visar att man tar in andra synsätt och en vilja att utvecklas. Att tänka i nya banor och jobba i nya miljöer som internationella projekt innebär skapar en ”ringar på vattnet-effekt” för lärare som involveras då det ger ny inspiration och motivation.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Vi startade i höstas ett nytt eTwinningprojekt som handlar om självledarskap, alltså om elevers förmåga att leda sig själva och utvecklas. Detta projekt genomförs just nu tillsammans med vår tidigare partnerskola i Tjeckien.

Vilka tips till lärare vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Om det är möjligt så åk iväg på ett kontaktseminarium eller delta på ett online-seminarium. I mötet med andra engagerade lärare så finns goda möjligheter att skapa nya kontakter som kan vara användbara för att sätta igång ett projekt. Om man redan har kontakter med andra skolor så tycker jag att man ska starta där eftersom man redan har en grund för ett samarbete. Låt inte dina nybörjarkunskaper hindra er från att sätta igång. Varje land har lärarambassadörer och personer anställda centralt som kan hjälpa till om ni stöter på problem.