Lyssna

Åva gymnasium i Täby om att vara en eTwinningskola

Den här gången har vi intervjuat Mihaela Gross, språklärare vid Åva gymnasium i Täby. Åva gymnasium är en av de fyra svenska skolor som i våras fick utmärkelsen eTwinning School – en märkning för skolor som aktivt använder sig av eTwinning i verksamheten.

Berätta om ett av dina projekt

Jag har deltagit i fem eTwinningprojekt, och jag har ett par pågående projekt, och jag vill berätta mer om ett av mina projekt. Projektet Talents sans frontières (Talang utan gränser) byggde och drev jag under mitt första år som gymnasielärare, detta tack vare att jag hade haft erfarenhet av eTwinning från mina VFU-perioder.

Mihaela Gross, språklärare vid Åva gymnasium i TäbyTack vare min handledare som gav mig möjligheten att vara del av hennes projekt, kom jag i kontakt med en lärare i Belgien, som undervisar i franska som andraspråk. Tillsammans med Ann från Belgien, hade vi ett projekt där våra elever i franska (ungefär A2-nivå) delade med sig sina olika personliga talanger, och uppmuntrade partnereleverna från det andra landet att lära sig något nytt. Det var allt från att baka till tips på hur man bäst pluggar matte. Allt detta hände på franska, muntligt och skriftligt.

Mina gymnasieelever i franska 3 fick använda språket i videopresentationer när de presenterade sina talanger, kommenterade andras talanger, och som sista aktivitet spelade de in ett "radioprogram", som vi kallade Radio Talent. Vi använde olika verktyg, men den största delen av arbetet utfördes på elevernas Google suite. Eleverna kommunicerade via meddelanden på projektplattformen Twinspace, vi använde ett spelskapande verktyg som heter Learning Apps, men också Skype för att kunna kommunicera direkt.

Beskriv helt kort hur projektet korrelerade med kursplanen?

Besökare vid bokbord om eTwinning och Erasmus+I kursplanen för franska 3 står det bland annat att eleverna bör kommunicera om intressen, vardagliga situationer och aktiviteter. Att prata, skriva och samtala om sina talanger i ett eTwinningprojekt blir en automatisk korrelation med kursplanen. Både jag och min lärarkollega i Belgien märkte att elevernas motivation att använda franskan ökade. Mina franska 3-elever arbetade enligt kursens syfte, som i kursplanen för moderna språk bland annat handlar om "tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer".

Hur ser du på vikten av rektors stöd när man jobbar med eTwinning?

Det är viktigt att man som skolledare stödjer arbetet med eTwinning genom att göra det synligt för hela skolan. Det leder till att eleverna förstår att de är en del av något spännande som öppnar klassrummet mot världen, och på detta sätt ökar deras motivation. Rektor kan också stödja läraren som jobbar med eTwinning att sprida sina kunskaper och inspirera andra lärare att göra det. Det görs genom möjlighet till kollegialt lärande, möjlighet att delta på olika workshops och konferenser. Ja, stödja, sprida kunskap och skapa motivation, och en klapp på axeln till de lärare som jobbar och lyckas med internationella projekt räcker långt!

Din skola har fått utmärkelsen eTwinning School Label. Berätta varför ni sökte utmärkelsen och vad det innebär för skolan att ni fick utmärkelsen.

Åva Gymnasium har länge arbetat med internationalisering, och vi har många Erasmus- och eTwinningprojekt på gång. Vi har många olika inriktningar och program som vinner på att ha utbyLogotyp eTwinning Schoolte med skolor i andra länder och att byta erfarenheter. I språk till exempel blir kommunikationen på ett främmande språk mer verklig om man gör det i ett internationellt sammanhang. På Åva har vi till exempel Restaurang- och livsmedelsprogrammet där inspirationen kan komma från att samarbeta direkt med elever i ett annat land, som pluggar samma ämne såsom traditionell matlagning

Sist, men inte minst, det är viktigt att vår skola är en skola som lägger vikt på demokrati- och värdegrundsfrågor, att vara öppna mot världen förstärker sådana värderingar hos våra elever, och ger en signal till blivande Åvaelever att världen är tillgänglig om man vill samarbeta.

Hur syns eTwinning i er verksamhetsplan och varför?

eTwinning är synlig i skolans plan att arbeta internationellt, samt att utöka den digitala undervisningen. Internationalisering och digitalisering är prioriterade områden, och vi på Åva gymnasium jobbar med att ytterligare utveckla dem.

Hur har ni gjort för att förankra det här med eTwinningprojekt i lärarkåren?

På Åva gymnasium har vi ett team av lärare som har försteläraruppdrag, det vill säga att några i kollegiet har extra ansvar för olika viktiga områden som skolan jobbar med. I dagsläget har vi två förstelärare som arbetar med internationalisering, och där ingår eTwinning. Vi har också en annan grupp som heter internationaliseringsgruppen som träffas och delar med sig av olika internationella projekt och insatser. Vi som jobbar med eTwinning håller oss uppdaterade, delar nyheter om olika seminarier och utbildningar som andra kollegor som kanske inte har testat eTwinning kan delta i. Vi håller presentationer och berättar om eTwinning vid olika fortbildningstillfällen.

Vilka resultat och fördelar ser ni med eTwinning?

För skolan som helhet: En skola som blickar mot världen utbildar framtidens människor som har demokratiska värderingar. En skola som arbetar med eTwinning och andra internationella projekt blir mer attraktiv för nya elever, och det gör skolan mer attraktiv.

För lärarkåren: eTwinning ger utrymme för kreativitet och variation i undervisningen, möjligheten att träffa och samarbeta online med lärare från andra länder. Det blir nästan som att gå fortbildningar utan att behöva göra det, man blir inspirerad och utvecklas som lärare genom eTwinning!

För eleverna: Eleverna blir mycket mer motiverade när de ska dela arbetet och kunskaper med jämnåriga i ett annat land! Allting blir mycket mer "på riktigt" och de får öva andra språk som till exempel engelska eller moderna språk i ett autentiskt sammanhang. Det ger eleverna också en stor variation i lektionerna och de brukar gilla det!

Vilka tips vill ni ge till rektorer som är intresserade av att baka in eTwinning i verksamheten?

Ge lärarna möjlighet att få veta mer om eTwinning, bjud in personer som kan berätta hur eTwinning fungerar i praktiken. Uppmuntra och lyft de som redan arbetar med eTwinning och andra internationella projekt på skolan och ge dem möjligheter att utbilda sina kollegor genom kollegialt lärande. Lyft och gör synligt arbetet med eTwinning i skolans lokaler, i olika sociala kanaler och på skolans hemsida.

Mihaela Gross, Åva gymnasium, Täby