Lyssna

Engelska med olika lärstilar i Tomtbergaskolans eTwinningprojekt

Klasslärare Mili Modak i Tomtbergaskolan i Huddinge har just nu hela tre eTwinningprojekt på gång med olika teman och tidsspann. Vi blev extra nyfikna på hennes tidigare projekt NeuroEnglish, och bad Mili svara på några frågor om projektet och om eTwinning generellt.

I projektet 'NeuroEnglish'  samarbetade lärare och deras lågstadieelever från Nordmakedonien, Turkiet, Polen, Italien, Ukraina och Sverige under två terminer. Temat var engelska, men aktiviteter planerades och genomfördes enligt de tre olika lärstilarna, visuell, auditiv och taktil. Eleverna använde ett flertal olika digitala verktyg och lärde sig om t.ex. siffror, färger och kroppen på varierande,  kollaborativa och lustfyllda sätt. 

Varför började du med eTwinning?

Jag tyckte det lät väldigt intressant och jag kommer att få möjlighet att
samarbeta med andra lärare och utbyte av erfarenheter.

Hur hittade du din eTwinningpartner?

Jag hittade min eTwinningpartner på eTwinningplattformen (eTwinning Live).

Hur fungerade samarbetet med partnerskolan, mellan eleverna och mellan lärarna?

Samarbetet fungerade jättebra. Vi träffades via Zoom. Vi hade även en WhatsAppgrupp och vi uppdaterade ständigt information på Twinspace.

Vilka kunskapsmål/delar i läroplanen du arbetat med i projektet?

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.


Vilka digitala verktyg använde ni er av för att genomföra projektet?


Vi använde ChromeBooks, Kahoot, padlet, Quizz, animation, LearningApps, SurveyMonkey, Free Calender Maker och StoryJumper. 

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning

För eleverna – Det är ett optimalt sätt att arbeta med inkludering och det utökade elevernas förmåga att skriva och läsa på engelska. Eleverna tog hänsyn till varandra och de har blivit bra på att samarbeta.

För mig som lärare – Jag tycker att jag kunde fånga mina elever på ett bra sätt genom det här projektet. Det blev en variation i min undervisning och jag har själv lärt mig nya saker som jag senare kan använda i min undervisning.

För skolan – Det är en lyft för skolan. Jag inspirerar mina kollegor och mina rektorer

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?


Just nu har jag tre projekt. Första heter 'The English Game Experts' (CLIL-metoden och spelbaserat lärande) det andra heter 'This is me and what about you' (autentiskt lärande genom att jämföra vardagen med en annan elevs) och det tredje heter 'Monstars' (öva framtidskompetenser genom t.ex. bild, musik - och engelska).

Vilka tips till lärare vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?


Jag skulle vilja uppmana lärarna att besöka eTwinningplattformen och skapa ett fantastiskt samarbete med andra lärare. Jag är så nöjd och tacksamt att eTwinning finns.

Mili Modak, Tomtbergaskolan, mili.modak(at)huddinge.se