eTwinningprojekt för språklärare – tips på vad man kan göra

Jasmine Klang Ebeling, eTwinningambassadör och lärare på Österåkers gymnasium intervjuar sin kollega Elsa Wallén, lärare i franska och engelska , som haft ett eTwinningprojekt med franskläraren Rosalinda Dellavalle och hennes elever i Italien. Här får du veta hur projektet gick till.

Bakgrunden

Elsa hade ett eTwinningprojekt i franska tillsammans med franskläraren Rosalinda Dellavalle på Instituto di Istrutzione C.E Gadda i Paderno utanför Milano. Eleverna i Elsas Lärare och elever under en språklektion på Österåkers gymnasium.franskgrupp kom från nästan alla skolans program (ekonomi-, natur-, och samhällsprogrammet) och som läste franska som främmande språk, och Rosalindas elever, 15-16 år, var en klass som gick språkinriktad gymnasieutbildning där de får dubbel examen, både en italiensk gymnasieexamen och en fransk så kallad"’bac’ (le bac français et l’examen d’état italien). Je me connais, je partage, donc je suis (ungefär; Jag känner mig själv, jag deltar, därför finns jag till) hette projektet.

Temat för projektet var identitet, vad som format ungdomar idag, och om och i så fall hur immateriella kulturella traditioner eller seder kan skilja sig mellan länderna. Utgångspunkten var UNESCOS konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Hur startade ni projektet?

Vi utgick från eleverna och de fick skriva om sin egen identitet genom att skriva korta presentationer om sig själva och publicera på en Padlet som endast eleverna i projektet hade tillgång till. Till varje presentation hittade eleverna en bild, foto eller videoklipp som representerade dem själva på lämpligt sätt. När alla elever hade skrivit sina presentationer gjorde Rosalinda en sammanställning kring vilka intressen som eleverna verkade dela, och på så sätt hittade vi våra ämneskategorier att utgå ifrån.

Hur gick ni vidare?

Utifrån de intressen eleverna skrivit om i sina presentationer skapade Rosalinda sex olika kategorier: musik, sport, mode, tv och tv-serier, läsning och djur, därefter fick eleverna välja vilken kategori de ville tillhöra och på så sätt formades grupper. När eleverna valt grupper var det två kategorier som försvann, vilket gjorde att de fyra kategorier som eleverna diskuterade och utgick från blev: musik, sport, mode och tv-serier.

Eleverna fick fundera och skriva på franska, i forumtrådar på TwinSpace, om vad de kände till om respektive lands kategori. Här insåg eleverna snabbt att man visste mycket om varandras länder vad gällde exempelvis sport, medan man visste mycket mindre om både tv-serier och musik. Illustration över gemensamma nämnare i ett språkprojekt.Eleverna fick sedan i uppdrag att försöka illustrera likheter och skillnader på något sätt. Några elever gjorde gemensamt ett venn-diagram som tydligt visade vilka gemensamma nämnare de hade inom området mode.
Venn-diagrammet som eleverna skapat har två cirklar som går in i varandra där överlappningarna visar det gemensamma.

Tanken var även att eleverna skulle genomföra undersökningar på sina respektive skolor för att få in mer underlag om vilka kunskaper vi hade om varandras olika intressen inom de olika kategorierna, men tyvärr hann vi aldrig avsluta dem innan terminen och läsåret var slut.

Vilka fördelar ser du genom att använda eTwinning i din undervisning?

En stor fördel är att eleverna får använda målspråket på riktigt. Den första lektionen när mina elever och eleverna i Italien satt och chattade med varandra, live på forumet i TwinSpace, var verkligen en upplevelse där eleverna tillsammans klurade och skrev och använde franskan för att kommunicera med varandra – inte för att deras lärare skulle höra hur duktiga de var.

Vad tar du med dig till ditt nästa eTwinningprojekt?

Att tänka på att inte ha för stora ambitioner, det räcker bra med ett litet projekt i början. Vi hann aldrig avsluta vårt projekt på det sätt vi tänkt från början på grund av olika omständigheter, och då är det bättre att börja smått. Jag märkte att det mina elever uppskattade mest var det lilla, den dag de satt och skrev till varandra på forumet – självklart behöver man ett mål och syfte med sitt projekt, men ramen man sätter kan vara ganska liten till att börja med.

Intervjun är utförd av eTwinningambassadör Jasmine Klang Ebeling, Österåkers gymnasium, Åkersberga, jasmine.klang-ebeling@osteraker.se.