Lyssna

Hvilan utbildning i lyckat samarbete om språkkunskaper

Språkläraren Brindusa Nastasa, Hvilan utbildning i Stockholm, har genomfört sitt första eTwinningprojekt Amitié sans frontières - Vänskap utan gränser. Syftet är att variera och stimulera undervisningen, att lämna klassrummet, om än virtuellt, och ge ungdomar möjligheten att berika sina språkkunskaper i en autentisk, internationell miljö.

Planeringen och genomförandet har inte stämt överens helt och hållet men det gjorde det hela desto mer spännande och lärorikt.

– Våra elever överraskar varandra med varierande övningar som lekar, undersökningar, videoklipp som de skapar och skickar till varandra. Vi använder oss av olika digitala verktyg, såsom Voki, Mentimeter, Poll, Kahoot, Quizlet, Youtube och planerar att fortsätta med projektet terminen ut.  Vi vill upptäcka och utveckla gemensamma intressen i såväl den franska som den italienska kulturen. Jag har även lärt mig att projektet växer och utvecklas under resans gång och att man inte behöver ha alla allt färdigplanerat i förväg, säger Brindusa Nastasa.

Brindusa Nastasa har haft ett första videomöte online via Google meet, som blev mycket lyckat. Både hon och hennes lärarkollega i Verona var nervösa inför mötet, men eleverna var så entusiastiska och påhittiga att de själva ledde lektionen som blev en riktig succé.

– I början på lektionen stod alla italienska eleverna samlade längst bak i klassrummet, varpå de i slutet stod samlade längst fram, runt videokameran, säger Brindusa Nastasa.

Hur fungerade samarbetet med elever och lärare?

Projektet pågår fortfarande. Det är lite svårt och det finns begränsningar i genomförandet eftersom jag måste lära mig allt på egen hand. Men sammanlagt fungerar det ok med kollegans hjälp i Italien.

Hur hittade du din eTwinningpartner?

– Vi har sedan tidigare ett samarbete med en gymnasieskola i Verona, Italien. Jag besökte skolan tillsammans med min mentorsklass och vi gjorde ett studiebesök. Skolan heter Liceo Statale Fracastoro.           

 Varför började du med eTwinning?

– Anledningen till att jag började med eTwinning är ett lyckat interkulturellt projekt med en gymnasieskola i Italien, Liceo statale Fracastoro i Verona. Skolan har ett brett Erasmusplus-samarbete med olika skolor i Europa. Min kollega, språkläraren Diego Dusi, föreslog att mina skolor, Hvilan gymnasium och Kunskapsgymnasiet i Stockholm, skulle bli partnerskolor. Pandemin satte tyvärr stopp för ansökan och projektet ersattes med ett språksamarbete online via plattformen eTwinning. Tack vare min kollega fick jag kontakt med skolans fransklärare Antonella Savoia. Mina elever i franska 4, visade stort intresse och samarbetet blev ett faktum. De nämnde vid något tillfälle att “Projektet med Italien är det bästa som har hänt under gymnasietiden”.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

– För eleverna – motivation, kunskap, utbyte, variation. För dig som lärare – variation i undervisning. För skolan – skolresor, utbyten med Italien

Vilka tips vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

– Lär dig hur plattformen fungerar innan du startar ett projekt och försök att vara så konkret som möjligt när det gäller innehåll och genomförande.  Håll utkik efter internationella seminarier, och anmäl dig, du får nya idéer och nya kontakter. Under våren fick jag möjlighet att delta på ett online-seminarium som anordnades av Österrike som var inspirerande och lärorikt. Vi fick möjlighet att komma i kontakt med språklärare från olika grund- och gymnasieskolor i hela Europa och nya projektidéer har uppkommit.

– Jag deltog även i en workshop på engelska, How to make them speak (teaching speaking sustainably), i vilken jag fick idéer och praktiska exempel på hur jag stimulerar elever att kommunicera på målspråket i klassrumsmiljö. Sist men inte minst fick jag en hel del verktyg inom digitalisering, som jag numera lär mig att använda i min undervisning (Wonder.me, Mentimeter, Thinglink, Poll, Voki). Seminariet avslutades med en virtuell guidad tur genom Wien, en riktigt trevlig upplevelse!