Lyssna

Samarbetsutbytet väckte elevers intresse för andra kulturer och språk

Bors högstadieskola ville öka sina elevers motivation till att lära sig språk och ta del av andra kulturer. Språkläraren Lena Gärdemalm startade därför eTwinningprojektet Travel east, travel west, sharing cultures is the best. ”Det öppnar ett internationellt fönster för eleverna som hittar både likheter och olikheter i gemenskapen."

Elever står utomhus med maskot

Noa Sjöqvist, Tilde Sjöqvist och Ingrid Berglund studerar franska språket på Bors skola. Här visar de sin maskotVuk som fick resa till alla skolor som deltog i eTwinningprojektet..

Lena Gärdemalm är lärare i svenska, franska och engelska på Bors skola i Värnamo kommun och det var med sina elever i sjunde och åttonde klass som hon under 2021/2022 genomförde eTwinningprojektet under deras franskalektioner.

Eleverna fick använda sina franska språkkunskaper i naturliga samtalssituationer och upptäcka andra kulturer i dialogerna med studenter och lärare från England, Ungern, Frankrike och på Kanarieöarna. De använde sig också av PowerPoint och kortfilmer, i vilka de berättade vad de gör under rasterna, hur skolan fungerar hos dem och om skolämnen som hemkunskap och slöjd, men också om hur man tar sig till skolan. En EPA-traktor är inte ett helt ovanligt färdmedel i Bor.

– De använde sig av både franska och engelska språket och allt material som alla skolor tog fram delades digitalt. Till jul skickade vi handskrivna julkort till varandra och vi hade också en maskot som vi skickade runt mellan länderna för att bli fotograferad i olika situationer. Eleverna hade en omröstning om vilket slags djur som skulle vara maskot och räven vann. Det är ett djur som finns i alla de deltagande länderna och som alla kunde relatera till. De ungerska eleverna föreslog namnet Vuk, efter en ungersk tecknad rävunge, berättar Lena Gärdemalm.

Filmerna väckte diskussioner om hur vi lever i olika länder och eleverna ställde följdfrågor till varandra på den digitala plattformen. Det kunde handla om allt från covidrestriktioner till hur vi firar våra olika högtider.

– Något som blev omdiskuterat hos oss var när elever från Ungern berättade om en tradition där killarna stänker vatten på tjejerna, som i sin tur ska ge en present tillbaka. Den traditionen gick inte hem hos mina elever och fick till följd att vi fördjupade oss i könsroller, säger Lena Gärdemalm.

eTwinning öppnar ett internationellt fönster

Att skapa filmer, skriva manus och behöva ta reda på ord, öva skrift och uttal fick Lenas elever att förstå vilken stor användning de har av att kunna flera språk. De tränade sin franska, den franska läraren i projektet tränade i sin tur sina elever i engelska med hjälp av de svenska eleverna. På Kanarieöarna tränade eleverna franska.

– Det tog inte någon extra tid och allt integrerades i läroplanens mål. Jag kopplade ihop projektets aktiviteter med grammatikundervisningen. Eleverna såg omedelbart vilken nytta de hade av det. Plötsligt ser de vad de behöver lära sig för att kunna spela in den där filmen på franska. Sådant som kan kännas svårt att få till i den vanliga undervisningen upplevs lättare i en kreativ projektform. eTwinningprojektet öppnar ett internationellt fönster, eleverna får erfarenhet av internationalisering och hittar likheter och olikheter i den europeiska gemenskapen. Jag som lärare lär mig också genom att dela tankar och erfarenheter med kollegorna i projektet, säger Lena Gärdemalm.

Projektet blev så bra att det tilldelas svenska eTwinningpriset 2023 med motiveringen ”Ett väl genomfört samarbete med högt deltagande och delaktighet. De många och varierande aktiviteterna vävs ihop till en fin helhet som väcker elevernas nyfikenhet på andra länder och lust att lära sig olika språk.”

Svenska eTwinningpriset