Lyssna

Välfungerande kombination av franska och kulturarv i Huddingegymnasiets projekt

Anna-Karin Björk på Huddingegymnasiet har under föregående läsår drivit ett lyckat projekt med sina franskelever tillsammans med en språklärare och hennes gymnasieklass i flamländska Belgien. Vi hörde av oss till Anna-Karin med några frågor.

Varför började du med eTwinning?

Jag ville stimulera användningen av franska i klassrummet och jag ville att eleverna skulle få kommunicera i autentiska situationer. Därför blev jag nyfiken på eTwinning.

Hur hittade du din eTwinningpartner?

Genom ett eTwinningseminarium utanför Paris år 2010.

Berätta om ditt senaste eTwinningprojekt


Projektets namn är ECCHO (Echange-Communication-Connexion-Huddinge-Oostmalle). Projektet fokuserade på att eleverna, 16–17 år, lärde känna sin egen och samarbetslandets kultur och historia samtidigt som de utvecklade sina språkkunskaper. Projektet varade under ett läsår.

Genom interaktiva aktiviteter och samarbetsövningar på målspråket franska skapades en förståelse för likheter och skillnader länderna emellan, och eleverna fördjupade sina kunskaper i det egna landets kulturarv.

Slutprodukten var ett virtuellt museum där eleverna visade upp såväl egna konstverk som presentationer av kända nationella monument. Efter att ha besökt museet och läst in sig på beskrivningarna blev eleverna redo att klara av det avslutande quizzet i form av ett Kahoot.

Vi har arbetat med följande aspekter:

  • Communication – när det gäller aktiviteter som fokuserar på språket.
  • Connexion – när det gäller aktiviteter som fokuserar på kulturarvet och ett aktivt medborgarskap.
  • Echange – när det gäller aktiviteter som fokuserar på det europeiska samarbetet.

Hur fungerade samarbetet fungerade med partnerskolan, mellan eleverna och mellan lärarna?

Jag lärde känna min belgiska kollega 2010, och sedan dess har vi hittat vägar att utveckla vårt samarbete i olika former och projekt. Eleverna har lärt känna varandra via interaktiva övningar och Skype. De har alla uttryckt ”Något sådant här har vi aldrig gjort. Det var roligt.” Då tycker man att det är roligt som lärare också.

Inom vilket ämne/kurs du arbetat med.

Vi jobbade med Franska 3, med inslag av kultur och historia. Vi jobbade med kunskapsmål såsom muntlig och skriftlig kommunikation, digitalisering, internationalisering. Jag har tagit med tre delar ur Läroplanen, som visar tydligt hur det går att jobba med eTwinningprojekt och nå mål i Läroplanen:

”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.”

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.”

”Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.”

Vilka digitala verktyg har ni använt i projektet?

På Twinspace har vi lagt upp dokument, foton samt presentationer över de aktiviteter vi har utfört. LearningApps fungerar väl för kreativa presentationer. Skype Mystère trollband eleverna vid det första mötet online.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

För eleverna – de lär känna elever från andra länder som läser franska och det har motiverat dem mycket.

För mig som lärare – jag upplever att min undervisning får ett lyft och en större mening och jag gläds när mina elever utvecklas och har roligt.

För skolan – förhoppningen är att fler blir motiverade att läsa språk eftersom det är meningsfullt, stimulerande och berikande.

Vad kommer ditt nästa eTwinningprojekt att handla om?

Vi fortsätter med ECCHO genom Erasmus+ (KA2). Min belgiska kollega och jag ser fram emot att utveckla projektet med fysiska träffar samtidigt som arbetet online fortsätter via eTwinningplattformen.

Vilka tips till lärare vill du ge till lärare som är nyfikna på internationellt digitalt samarbete?

Delta i ett internationellt eTwinningsseminarium om du får möjlighet. Då hittar du andra likasinnade och ni kan snabbt och enkelt stämma av om ni har liknande mål och idéer kring framtida projekt. Sen är det viktigaste att man vågar testa nya arbetssätt och att pröva sig fram. Man behöver inte kunna allt från början utan man lär sig tillsammans med kollegor och elever.

Anna-Karin Björk, Huddingegymnasiet
anna-karin.bjork@edu.huddinge.se