Kvalitetsmärkningar och priser

2019-02-22

eTwinning samlar hundratusentals skolor och lärare i hela Europa. Ett viktigt mål med plattformen är att hitta och visa på goda exempel så att ännu fler lärare och elever ska bli inspirerade att delta.

Framgång belönas

Samtidigt vill man uppmuntra och synliggöra de skolor, lärare och elever som genomfört projekt med god kvalitet. Det är också ett sätt att göra skolledningen uppmärksam på eTwinning som verktyg för skolutveckling.

Kvalitetsmärkning

Ett sätt att uppmärksamma projekt och sprida goda exempel är genom kvalitetsmärkning. Det finns både en nationell och en europeisk utmärkelse, National Quality Label och European Quality Label.

Du kan söka kvalitetsmärket när du genomfört ett projekt eller är i projektets slutfas. Söker gör du på eTwinning Live.

Mer om Quality Label på eTwinning.se

eTwinningskola

Från slutet av 2017 kommer aktiva skolor i eTwinning att kunna ansöka om titeln eTwinningskola - eTwinning School. Syftet är att kunna erbjuda aktiva skolor större synlighet på lokal, regional och nationell nivå och att ge skolan erkännande för arbetet med eTwinning.

Skolor som uppfyller vissa grundkrav får en gång om året erbjudande om att ansöka.

Konceptet eTwinningskola på eTwinning.se

Pristävlingar

Ett annat sätt som används för att hitta goda exempel är att anordna en tävling och dela ut ett pris.

Europeiska eTwinning Prizes

Sedan eTwinning startade har särskilt framgångsrika eTwinningssamarbeten varje år premierats på Europanivå genom eTwinning Prizes.

De europeiska finalisterna bjuds in till en prisceremoni med ett program som sträcker sig över flera dagar. Tävlingen är indelad i ålderskategorierna 4-11 år, 12-15 år och 16-19 år. Dessutom finns varje år ett flertal specialkategorier.

Mer om den europeiska pristävlingen på eTwinning.se

Den svenska eTwinningtävlingen

Även i Sverige håller vi varje år en eTwinningtävling. Vinnarna får ett pris att använda till projektet och bjuds in till eTwinnings årliga konferens. Vi kan också ge ett hedersomnämnande till ett väl meriterat projekt.

Mer om svenska eTwinningtävlingen på eTwinning.se