Gå till huvudinnehåll

Lärarambassadörer för eTwinning

2018-11-19

Är du aktiv inom eTwinning? Använder du kontinuerligt digitala arbetssätt i din undervisning? Vill du stötta kolleger i att använda eTwinning? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kolleger från skolor både runt om i landet och i hela Europa? Då kan ett eTwinningambassadörskap vara något för dig.

Det finns ambassadörer i alla programländer inom eTwinning. Som eTwinningambassadör i Sverige ingår du därför i såväl ett nationellt, ett nordiskt som ett europeiskt nätverk i syfte att stärka skolutveckling och den europeiska dimensionen i skolan.

Vid behov söker vi fler ambassadörer och annonserar då på Utbyten.se.

Det här gör en eTwinningambassadör

En eTwinningambassadör är en lärare, från förskola, grundskola eller gymnasium, som kontinuerligt driver eTwinningprojekt med sina elever, och som därutöver verkar för att eTwinningprogrammet sprids och förankras i skola, kommun, kommundel, region eller motsvarande.

Vem som kan bli eTwinningambassadör

För att bli eTwinningambassadör ska du

 • jobba som lärare i förskola, grundskola eller gymnasieskola, i kommunal skola eller i friskola
 • har drivit minst två digitala eTwinningprojekt
 • vara väl förtrogen med eTwinningplattformen och gärna också med projektytan Twinspace
 • se utvecklingsmöjligheter med internationellt skolsamarbete
 • vara intresserad av och använder digital teknik i din undervisning
 • ha goda kontakter i kommun/region och/eller ingår i olika slags pedagogiska nätverk, där du har möjlighet att sprida eTwinning, både i fysiska möten och genom sociala medier
 • hr tidigare erfarenhet av skolutvecklings- och förändringsarbete
 • ha intresse av att arbeta tillsammans med skolledning och kollegor och av att fungera som inspiratör.
 • gärna ha gått onlinekurser eller är med i eTwinninggrupper
 • gärna ha erfarenhet av annat internationellt skolsamarbete, såsom Nordplus- eller Erasmus+-programmet
 • ha möjlighet att hålla workshoppar, informationsmöten och skriva artiklar kring eTwinning samt i mån av möjlighet delta i andra evenemang som eTwinning vid UHR arrangerar eller deltar i
 • har god kunskap i svenska och engelska, i så väl tal som skrift.

Villkor

Som eTwinningambassadör är du inte anställd av UHR. I samband med överenskomna uppdrag står UHR dock för resa, eventuell logi, talar- eller skrivarvode enligt riktlinjer från UHR. I samband med kompetensutveckling för ambassadören står UHR för kostnader gällande resa och logi.

Din arbetsgivare måste vara införstådd med ambassadörsuppdraget och dess villkor.

Du förbinder dig till ambassadörsuppdraget för ett år i taget. Som ambassadör deltar du som regel varje år i ett nationellt planerings- och nätverksmöte (31 januari – 1 februari 2019) och antingen i ett nordiskt eller europeiskt ambassadörsmöte per år.

Eftersom det redan finns eTwinningambassadörer runtom i Sverige försöker få en geografisk spridning av ambassadörer.