Bli lärarambassadör för eTwinning

Är du aktiv inom eTwinning? Använder du kontinuerligt digitala arbetssätt i din undervisning? Vill du stötta kolleger i att använda eTwinning? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kolleger från skolor både runt om i landet och i hela Europa? Då kanske ett eTwinningambassadörskap är något för dig.

eTwinningprogrammet vid Universitets- och högskolerådet söker nya eTwinningambassadörer, för att från hösten 2021 ansluta sig till den redan befintliga ambassadörsgruppen i Sverige.

Det här gör en eTwinningambassadör

En eTwinningambassadör är en lärare, från förskola, grundskola eller gymnasium, som kontinuerligt driver eTwinningprojekt med sina elever, och som därutöver verkar för att eTwinningprogrammet sprids och förankras i skola,  kommun, kommundel, region eller motsvarande. 

Det finns ambassadörer i alla programländer inom eTwinning. Som eTwinningambassadör i Sverige ingår du därför i såväl ett nationellt, ett nordiskt som ett europeiskt nätverk i syfte att stärka skolutveckling och den europeiska dimensionen i skolan.

Vem kan söka?

Vi söker dig som

 • jobbar som lärare i förskola, grundskola eller gymnasieskola, i kommunal skola eller i friskola
 • har drivit minst två digitala eTwinningprojekt
 • är väl förtrogen med eTwinningplattformen och gärna också med projektytan Twinspace
 • ser utvecklingsmöjligheter med internationellt skolsamarbete
 • är intresserad av och använder digital teknik i din undervisning
 • har goda kontakter i kommun/region och/eller ingår i olika slags pedagogiska nätverk där du har möjlighet att sprida eTwinning, både i fysiska möten och genom sociala medier
 • har tidigare erfarenhet av skolutvecklings- och förändringsarbete
 • har intresse av att arbeta tillsammans med skolledning och kollegor och av att fungera som inspiratör
 • gärna har gått onlinekurser eller är med i eTwinninggrupper
 • gärna har erfarenhet av annat internationellt skolsamarbete, såsom Nordplus- eller Erasmus+-programmet
 • har möjlighet att proaktivt hålla workshoppar, informationsmöten och skriva artiklar kring eTwinning samt i mån av möjlighet delta i andra evenemang som eTwinning vid UHR arrangerar eller deltar i
 • konkret kan stödja förskollärare och lärare att hitta projektpartner och starta/gå med i projekt
 • har god kunskap i svenska och engelska, i så väl tal som skrift.

Villkor

Som eTwinningambassadör är du inte anställd av UHR. I samband med överenskomna uppdrag står UHR dock för resa, eventuell logi, talar-, skriv- eller handledningsarvode, enligt riktlinjer från UHR. I samband med kompetensutveckling för ambassadören står UHR för kostnader gällande resa och logi.

Din arbetsgivare måste vara införstådd med ambassadörsuppdraget och dess villkor.

Du förbinder dig till ambassadörsuppdraget för ett år i taget. Som ambassadör deltar du som regel varje år i ett nationellt planerings- och nätverksmöte och antingen i ett nordiskt eller europeiskt ambassadörsmöte per år.

Eftersom det redan finns eTwinningambassadörer runtom i Sverige kommer vårt val av ambassadörer även att grunda sig på det geografiska behovet.

Anmäl intresse

Skicka in din intresseanmälan senast den 17 september 2021:

Intresseanmälan eTwinningambassadör

Vi meddelar alla sökande om utfallet senast den 20 september 2021.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på etwinning@uhr.se