Lyssna

Så fungerar det

eTwinning är en del inom Europeiska unionens program Erasmus+ som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Hundratusentals lärare från 44 länder har gått med i programmet som startade år 2005.

Samarbeta med skolor i andra länder

eTwinning erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där du kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten - både med skolor i andra länder och i Sverige.

Genom nätverket får din skola möjligheten att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Du kan samarbeta med andra länder, med en eller flera partners, och sedan genomföra pedagogiska samarbeten. Samtidigt blir det digitala arbetssättet en naturlig del av din undervisning. Genom att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap får eleverna också möjligheten att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa.

En av eTwinningprogrammets största fördelar är att den enskilda läraren enkelt kan agera i programmet. Delta i onlinekurser, vara medlem av pedagogiska diskussionsgrupper – eller driva digitala samarbeten som del av undervisningen, där också eleverna interagerar över landgränserna.

Men eTwinning kan också användas som ett led i utvecklingen av skolan, till exempel genom att baka in programmet i skolans verksamhetsplan och/eller IT-strategi.

Kostnadsfri fortbildning

eTwinning erbjuder även fortbildning på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt. Både online-fortbildning och fortbildning i verkliga livet.

Läs mer om möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling på ESEP.

Workshoppar

Vi håller också kostnadsfria workshops i kommuner och på skolor runt om i landet. Vi kan skräddarsy workshopen efter era behov. Ett bra sätt att komma igång och få handfast vägledning!

Våra workshoppar och hur du bokar.

Ta hjälp av eTwinnings ambassadörer

Stödtjänsterna kompletteras av ett nätverk av erfarna eTwinnare, så kallade eTwinningambassadörer.

Läs mer om och inspireras av eTwinningambassadörerna.

Supportcenter ger dig stöd

I alla eTwinningländer finns ett supportcentrum som stöder eTwinninglärarna. I Sverige ligger supportcentret på Universitets- och högskolerådet.

Centret erbjuder olika stödtjänster som bland annat:

  • Nyheter och inspiration
  • Kostnadsfria informationsmöten, workshopar och deltagande i seminarier och konferenser
  • Närvaro på utbildningsmässor
  • Möjlighet till kommunöverenskommelse för uppstart och spridning av eTwinning i kommunens skolor.

Du kan också ta hjälp av vår helpdesk som du når via e-post, telefon och Facebook.

Följ eTwinning Facebook.

Kontakta oss

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post till etwinning@uhr.se.

Vi jobbar med eTwinning:

Semir Susic
semir.susic@uhr.se
010-470 04 47

Karin Kaikkonen
karin.kaikkonen@uhr.se
010-470 04 45

Victoria Gomez
victoria.gomez@uhr.se
010-470 05 86

Minna Thunberg
minna.thunberg@uhr.se
010-470 05 34