eTwinning som skolutveckling

eTwinning kan med fördel användas som ett led i utvecklingen av skolan, till exempel genom att baka in programmet i skolans verksamhetsplan och/eller it-strategi. Här har vi samlat information och några tips på hur detta kan göras.

Mer om eTwinning som skolutveckling

eTwinning och CRAFT

Nordic CRAFT – elever från de nordiska länderna löser vardagsproblem tillsammans. 

Mer om eTwinning och CRAFT

Lärarutbildningen

Det finns möjlighet även för lärarutbildningar och lärarstudenter att ta del av eTwinning.

Mer om lärarutbildningen

School Education Gateway

School Education Gateway är EU-kommissionens webbplats, som fungerar som en flerspråkig gemensam kontaktpunkt för lärare, rektorer, skolor, experter och andra inom skolutveckling.

Mer om School Education Gateway

Kombinera eTwinning med Erasmus+

Några enkla tips på hur man som skola och lärare kan tänka kring eTwinningnätverket som stöd före, under och efter ett Erasmus+projekt.

Mer om att kombinera eTwinning med Erasmus+