Lyssna

eTwinning som skolutveckling

En av eTwinningprogrammet största fördelar är att den enskilda läraren enkelt kan agera i programmet. Delta i onlinekurser, vara medlem av pedagogiska diskussionsgrupper – eller driva digitala samarbeten som del av undervisningen, där också eleverna interagerar över landgränserna. Men eTwinning kan också användas som ett led i utvecklingen av skolan, till exempel genom att baka in programmet i skolans verksamhetsplan och/eller IT-strategi. Här har vi samlat information och några tips på hur detta kan göras.

Varför eTwinning som skolutveckling?

Alla kan eTwinna

 • Läraren bestämmer själv om sitt samarbete (om projektpartners, digitala verktyg, tema, längd på samarbetet etc.) vilket gör det enkelt att baka in eTwinning i den normala läroplansenliga undervisningen.
 • Att lärarna själva “äger” sina projekt gör det också enkelt att använda eTwinning som verktyg oberoende av vilka slags teman skolan bestämt sig för att utveckla eller jobba med.
 • Alla elever kan delta i eTwinningprojekten. eTwinningprojekten är digitala vilket gör att ingen behöver resa för att samarbeta och “mötas”. Skolan behöver på så sätt varken fundera på medel/tid för resor/ ansökningar eller en möjlig miljöpåverkan som resor har.
 • Ett eTwinningprojekt kan boosta användningen av digitala medier i undervisningen, eftersom det är det enda sättet att samarbeta på.

eTwinningprojekten ger resultat

 • En stor del eTwinninglärare uppger att eTwinning bidragit till en ökad ämnesövergripande undervisning och stärkt fokus på framtidskompetenser, såsom problemlösning och kreativitet*
 • En stor del eTwinninglärare uppger att elevernas motivation och samarbete med varandra ökat i och med deltagande i eTwinningprojekt*
 • eTwinning har ökat lärarnas användning av digitala verktyg.*
 • Obs! eTwinninglärare med skolans stöd verkar dock få ut mer av eTwinning än lärare som inte har stöd av skolan. *

*Undersökningen eTwinning. Twelve years on 2017 (pdf)

För fler lärar- och elevreflektioner, se våra filmer

För fler lärarröster, läs intervjuerna Röster från skolvardagen

Synlighet för skolan

Det finns många sätt att få erkännande i eTwinning, och på så sätt synlighet och eventuellt extra chans till kompetensutveckling i Europa.

 • Synlighet för enskilda projekt, och således också för skolan, kan fås genom eTwinnings Quality Label, Svenska och europeiska eTwinningpriset.
 • Sedan några år tillbaka finns även skolmärkningen eTwinning School Label – för att ge skolor som aktivt använder eTwinning i sin verksamhet synlighet och erkännande.

Mer om Utmärkelser och priser

eTwinning sprider ringar på vattnet

eTwinning är ett stort nätverk och många av medlemmarna är aktiva utvecklare av undervisning och skola, inte bara inom eTwinning, utan också inom andra nätverk och program. Eftersom eTwinningnätverket ger skolans personal möjlighet både till online kompetensutveckling (diskussionsgrupper och onlinekurser) och nätverkande av olika slag, kan detta på sikt leda till många nya kontakter och projektpartners för skolan, både för nya eTwinningprojekt men även för bidragsfinansierade projekt såsom Erasmus+ eller Nordplus eller andra initiativ som gäller skolan.

Enkla tips

 • Kontakta gärna UHR för en kostnadsfri workshop om ni behöver det.
 • Börja i det lilla och låt några lärare prova på och sprida sina erfarenheter på skolan.
 • Koppla ihop eTwinning, internationalisering, digitalisering och EU:s nyckelkompetenser i skolans verksamhetsplan.
 • Sätt upp eTwinningprojekt i enhetsmål och som indikatorer.
 • Ha eTwinningprojekt som en naturlig del av verksamheten och därigenom av undervisningen.
 • Förankra eTwinning hos all personal; ” Det är så här vi jobbar”.
 • Sök kvalitetsmärkning för era eTwinningprojekt, och få synlighet för projekten.
 • Sök eTwinning School Label och få synlighet för hela skolan.
 • Har ni Erasmus+aktiviteter, använd eTwinning före, under och efter projektet.
 • Har ni ännu inte erfarenhet av Erasmus+ så använd eTwinning och eTwinningprojekten som en språngbräda mot bidragsfinansierade projekt inom Erasmus+.

Tipsen är delvis baserade på en intervju med lärare och rektorer i Karlbergs skola, Stockholm.

Skolutveckling genom internationalisering

Internationalisering är ett av flera sätt att arbeta med skolutveckling och höja utbildningskvaliteten i förskolor och skolor. 

Utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola