Lyssna

Lärarutbildningen

Det finns möjlighet även för lärarutbildningar och lärarstudenter att ta del av eTwinning.

Sedan 2012 har eTwinning genomfört ett europeiskt initiativ tillsammans med lärarhögskolor (Teacher Training Institutions, TTI) i flera europeiska länder, för att inkludera eTwinning i lärarutbildningen, för lärarstudenter. Sverige har deltagit i initiativet sedan 2016 med Malmö universitet som deltagare. Och år 2019 anslöt sig Högskolan Väst.

Initiativet visar att det ger ett stort mervärde både för studenterna och för lärarutbildningarna när de får lära sig om eTwinning redan under lärarutbildningen.

eTwinning i lärarutbildningen

  • utvecklar färdigheter inom IKT och språk
  • utvecklar och stärker projektundervisning och tvärvetenskapligt arbete
  • ger europeiska, internationella och interkulturella upplevelser
    utvecklar yrkesmässiga färdigheter (projektledning, målsättning, planering, att arbeta i grupp)
  • bidrar till utbyten och yrkesmässiga reflektioner med lärare från andra utbildningssystem

eTwinning kan introduceras i lärarutbildningen på två sätt

  • Genom inkludering av ”Introduktion till eTwinning” i läroplanen för studenterna
  • genom mindre samarbetsprojekt som skapas i eTwinning av lärarutbildare och/eller lärarstudenter (på lokal, nationell eller internationell nivå), eller mindre eTwinningprojekt med elever när studenterna har sin praktik på skolor.

Lärarutbildningarna, både lärare och lärarstudenter, får även tillgång till en eTwinninggrupp (på eTwinningplattformen) med information om hur man deltar, vilka modeller som finns, exempel på aktiviteter, flera olika presentationer samt ett forum för att hitta partner.

Vill du veta mer?

Om du är lärarstudent eller lärarutbildare och vill veta mer om initiativet i Sverige kontaktar du eTwinning på UHR.

karin.kaikkonen@uhr.se

eTwinning@uhr.se