School Education Gateway är EU-kommissionens webbplats, som fungerar som en flerspråkig gemensam kontaktpunkt för lärare, rektorer, skolor, experter och andra inom skolutveckling.

En webbplats för europeisk politik och praxis kring skola

På webbbplatsen presenteras europeisk utbildningspolitik, nyheter, trender och tendenser, expertartiklar, nationella initiativ, åtgärder för skolor, områden för interaktion, utbildningsprojekt, bästa praxis och andra resurser.

Användarna är välkomna att bidra till nätverket genom att diskutera innehållet och engagera sig i grupperna i School Education Gateway. Webbplatsen finansieras genom Erasmus+, det europeiska programmet för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott.

Hitta fortbildningskurser, jobbskugging och partner för Erasmus+ -partnerskap där mobiliitet ingår

School Education Gateway finns även så kallade Erasmus +-verktyg som gäller mobilitet; här hittas fortbildningskurser, jobbskuggningsmöjligheter och partner för strategiska partnerskapsprojekt (särskilt projekt där partner kan vara andra organisationer än skolor). Den som söker skolpartners (från förskola till gymnasium) kan förstås fortfarande använda eTwinningnätverket för att finna samarbetspartners.

eTwinningkoppling

School Education Gateway är knuten till eTwinning. Som eTwinnare kan du därför logga in på sajten med dina eTwinningkoder. De går också att logga in genom Facebook, Twitter, Google+ och LinkedIn eller att skapa ett separat konto för just School Education Gateway. Du behöver inte vara inloggad för att ta del av sajtens innehåll. Men som inloggad kan du bland annat bedöma och kommentera nyheter och artiklar samt spara innehåll i dina favoriter.

School Education Gateway

School Education Gateway drivs för Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur av European Schoolnet, ett internationellt partnerskap som består av 31 europeiska undervisningsministerier, som utvecklar lärande för skolor, lärare och elever i hela Europa.