Lyssna

Utmärkelser och priser

Här hittar du en översikt över de utmärkelser och priser som du som aktiv eTwinninglärare och aktiv skola i eTwinning har möjlighet att söka. Utmärkelserna och priserna är i mångt och mycket ihopkopplade. Så ta gärna en titt på hela paletten för att se hur det hela hänger ihop.

eTwinning samlar hundratusentals skolor och lärare i hela Europa. Ett viktigt mål med plattformen är att hitta och visa på goda exempel så att ännu fler lärare och elever ska bli inspirerade att delta.

Framgång belönas

Samtidigt vill man uppmuntra och synliggöra de skolor, lärare och elever som genomfört projekt med god kvalitet. Det är också ett sätt att göra skolledningen uppmärksam på eTwinning som verktyg för skolutveckling.

eTwinning School

Från slutet av 2017 kan aktiva skolor i eTwinning ansöka om titeln eTwinningskola - eTwinning School. Syftet är att kunna erbjuda aktiva skolor större synlighet på lokal, regional och nationell nivå och att ge skolan erkännande för arbetet med eTwinning.

Skolor som uppfyller vissa grundkrav får en gång om året erbjudande om att ansöka.

eTwinning School - en utmärkelse för hela skolan

Kvalitetsmärkning

Ett sätt att uppmärksamma projekt och sprida goda exempel är genom kvalitetsmärkning. Det finns både en nationell och en europeisk utmärkelse. Du kan söka kvalitetsmärket när du genomfört ett projekt eller är i projektets slutfas. Söker gör du på eTwinning Live.

Den nationella utmärkelsen, National Quality Label, är ett märke för enskilda läraren och dennes projekt:

Det svenska kvalitetsmärket, National Quality Label

Den europeiska utmärkelsen, European Quality Label, är ingången till europeiska eTwinningtävlingen eTwinning Prizes:

Det europeiska kvalitetsmärket, European Quality Label

Pristävlingar

Ett annat sätt som används för att hitta goda exempel är att anordna en tävling och dela ut ett pris.

Europeiska eTwinningpriset

Sedan eTwinning startade har särskilt framgångsrika eTwinningsamarbeten varje år premierats på Europanivå. Tävlingen Europeiska eTwinningpriset är för projekt med det europiska kvalitetsmärket.

De europeiska finalisterna bjuds in till en prisceremoni med ett program som sträcker sig över flera dagar. Tävlingen är indelad i ålderskategorierna 4-11 år, 12-15 år och 16-19 år. Dessutom finns varje år ett flertal specialkategorier.

Europeiska eTwinningpriset

Svenska eTwinningpriset

Även i Sverige håller vi varje år en eTwinningtävling. Vinnarna får ett pris att använda till projektet och bjuds in till eTwinnings årliga konferens. Vi kan också ge ett hedersomnämnande till ett väl meriterat projekt. Den svenska eTwinningtävlingen är för projekt med det nationella kvalitetsmärket.

Svenska eTwinningpriset