Lyssna

eTwinning School – en utmärkelse för hela skolan

Sedan år 2017 kan skolor i eTwinning söka om att få utmärkelsen eTwinningskola. Utmärkelsen är till för att ge erkännande för det arbete som utförs på skolnivå och i lärarteam – och inte bara på projektnivå.

Belönade skolor får erkännande och synlighet på europeisk nivå, blir medlemmar av ett nätverk av andra eTwinningskolor och får naturligtvis visa sin utmärkelse i allt marknadsförings- och informationsmaterial.

Processen har två steg där det första steget är en automatisk check i databasen. Då gallras följande skolor ut:

  • Skolor som varit registrerade i eTwinning i mer än två år
  • Skolor med minst två aktiva eTwinninglärare som är knutna till skolan vid tiden för ansökningen. Tänk på att även en tredje lärare måste vara aktiv i lärarteamet, och läggas till i ansökan.
  • Skolor där ett (europeiskt) eTwinningprojekt vid skolan har fått ett kvalitetsmärke (QL) inom de senaste två åren från ansökningsdatum.

Om en skola uppfyller dessa krav får alla registrerade eTwinninglärare på skolan en e-postinbjudan om att fylla i skolans ansökningsformulär där de själva utvärderar sin skola enligt 6 kriterier.

Nästa tillfälle att ansöka om utmärkelsen kommer under hösten 2023.

Läs mer om steg två på europeiska skolutbildningsplattformen, ESEP:

eTwinning School label – erkännande till eTwinningskolor på europeiska skolutbildningsplattformen, ESEP

Att komma ihåg!

  • Endast skolor som gallrats ut i databasen kan söka utmärkelsen.
  • Utmärkelsen söks en gång om året.
  • Utmärkelsen eTwinningskola ges för två år åt gången.
  • Ansökan görs digitalt på eTwinning Live.
  • Skolledaren måste underteckna ansökan.