Sedan år 2017 kan skolor i eTwinning söka om att få märket eTwinningskola. Utmärkelsen är till för att ge erkännande för det arbete som utförs på skolnivå och i lärarteam – och inte bara på projektnivå.

Belönade skolor får erkännande och synlighet på europeisk nivå, blir medlemmar av ett nätverk av andra eTwinningskolor och får naturligtvis visa sin märkning i allt marknadsförings- och informationsmaterial.

Processen har två steg där det första steget är en automatisk check i databasen. Då gallras följande skolor ut:

  • Skolor som varit registrerade i eTwinning i mer än två år
  • Med minst två aktiva eTwinninglärare är knutna till skolan vid tiden för ansökningen. Obs! En tredje lärare måste vara aktiv i lärarteamet, och läggas till i ansökan.
  • Där ett (europeiskt) eTwinningprojekt vid skolan har fått ett kvalitetsmärke (QL) inom de senaste två åren från ansökningsdatum.

Om en skola uppfyller dessa krav får alla registrerade eTwinninglärare på skolan en e-postinbjudan om att fylla i skolans ansökningsformulär (steg två) på eTwinning Live där man själv utvärderar sin skola enligt 6 kriterier.

Deadline för eTwinning School år 2021 var den 8 februari. 

Läs mer om steg två på eTwinningplattformen:

eTwinning School label – erkännande till eTwinningskolor på eTwinning.net

Att komma ihåg!

  • Endast skolor som gallrats ut i databasen kan söka märket.
  • Märket söks en gång om året.
  • Utmärkelsen eTwinningskola ges för två år åt gången.
  • Ansökan görs digitalt på eTwinning Live.
  • Skolledaren måste underteckna ansökan.