Lyssna

Nationella kvalitetsmärket Quality Label

Quality Label är ett märke för enskilda lärare och dennes projekt. Om du drivit ett lyckat projekt – stort eller litet – där eleverna tillsammans byggt kunskap och kommunicerat genom digitala arbetssätt är det en god idé att söka kvalitetsmärket.

Fundera först om ditt projekt uppfyller följande grundkriterier:

 1. Projektet har ett gemensamt mål och en gemensam plan.
 2. Projektet är avslutat eller i slutskedet.
 3. Du och dina elever har bidragit till alla projektaktiviteter.
 4. Ni har arrangerat kollaborativa aktiviteter.
 5. Ni har synliga projektresultat.

Hur du söker

Du söker kvalitetsmärket på eTwinning (projektfliken) genom att fylla i ett onlineformulär. Projektet bedöms utifrån sex kriterier:

 • Pedagogiskt nytänkande och kreativitet
 • Integrering i kursplanen
 • Samarbete mellan partnerskolorna
 • Användning av teknik
 • Resultat, inverkan och dokumentation

På europeiska skolutbildningsplattformen kan du läsa mer om kriterierna: 

Nationella Kvalitetsmärket på europeiska skolutbildningsplattformen, ESEP

När du söker

Du kan söka märket när som helst under året, men supportcentret på Universitets- och högskolerådet här i Sverige granskar ansökningarna tre gånger per år. Sista datum för granskning under 2023 är:

 • 30 juni
 • 13 oktober
 • 12 december

Du får som regel återkoppling på ditt projekt inom två veckor efter respektive datum.

Att komma ihåg!

 • Du ansöker digitalt på eTwinning.
 • Onlineformuläret sparar inte din text innan du skickat in den. Skriv därför din text i ett annat dokument först för att inte förlora din text.
 • Du kan redigera din ansökan efter att du skickat in den.
 • Kvalitetsmärket ges åt läraren och är personligt.
 • Kvalitetsmärket är en förutsättning för att bli nominerad för European Quality Label för att sedan kunna delta i den europeiska eTwinningtävlingen, och för att automatiskt delta i den svenska eTwinningtävlingen.

Skolor som fått eTwinnings nationella kvalitetsutmärkelse

Lina Axelsson, lågstadielärare på Nättrabyskolan i Karlskrona berättar om sitt projekt Our tree of magic words

Jasmine Klang Ebeling, lärare på Österåkers gymnasium i Åkersberga berättar om sitt projekt ABC - A Bridging Calendar for the future