Lyssna

Erasmus+ Europauniversiteten

Verksamhetsområde:
Högre utbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Inom EU/ESS

Ansökan är stängd

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Europauniversiteten, European Universities, är ett av EU:s initiativ för skapandet av ett europeiskt utbildningsområde. Initiativet ger universitet och högskolor i Europa möjligheten att stärka kvaliteten och attraktionskraften för det europeiska utbildningsområdet. Detta ska göras utifrån en gemensam långsiktig strategi och fördjupade samarbeten. För er kan det exempelvis innebära ökad rörlighet för studenter, doktorander och personal liksom nya samarbetsmodeller och gemensamma läroplaner och examina.

Mer om programmet

Europauniversiteten är ett av EU:s initiativ för skapandet av ett europeiskt utbildningsområde till 2025. Vi går igenom vad det ska leda till, vem som kan söka samt vilka länder som deltar.

Erasmus+ Förenar och berikar signatur 2023.png