Lyssna

Mer om programmet

Europauniversiteten är ett av EU:s initiativ för skapandet av ett europeiskt utbildningsområde till 2025. Vi går igenom vad det ska leda till, vem som kan söka samt vilka länder som deltar.

Stärkt koppling mellan utbildning, forskning och innovation

Europauniversiteten ska genom gemensam långsiktig strategi och tätt samarbete öka student-, doktorand- och personalutbyte samt stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation.

Europauniversiteten möjliggör bland annat ökad rörlighet för studenter, doktorander och personal på alla nivåer, testandet av nya samarbetsmodeller, utvecklandet av gemensamma läroplaner och examina. 

Målet med Europauniversiteten är att

  • Främja gemensamma europeiska värderingar och stärka den europeiska identiteten.
  • Vara en avgörande drivkraft för att höja kvaliteten inom högre utbildning och stärka dess koppling till forsknings- och innovationslandskapet i Europa.

Vem som kan söka

Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE. Europauniversiteten måste bestå av minst tre högskolor från tre olika programländer.

Dessutom kan vilken offentlig eller privat organisation som helst som är etablerad i en medlemsstat eller i ett annat programland och som är verksam inom utbildning, forskning och innovation eller i arbetslivet delta i alliansen som associerad partner.

Ansök till programmet

Ansökningsformulär - Funding and tender opportunities på EU-kommissionens webbplats

Utlysning att söka och mer information:

Erasmus+ European Universities call 2023 på EU-kommissionens webbplats

Du vänder dig till EACEA med frågor om programmet, för stöd och hjälp med ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post: EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz kan tillsvidare endast söka och delta i Erasmus+ under förutsättning att den schweiziska staten finansierar deras deltagande.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Synergier med andra programdelar

Universitets- och högskolerådet är nationellt programkontor för Erasmus+. UHR ansvarar för programdelar som kan utgöra ett första steg mot ett Europauniversitetsprojekt alternativt komplettera redan beviljade Europauniversitetsprojekt.

För att bland annat möjliggöra målet om en ökad mobilitet inom ramen för Europauniversitetsprojekten finns möjligheter att utnyttja de medel som finns för mobilitet för studenter och personal inom Erasmus+ mobilitet högre utbildning. Mer information om relevanta kompletterande programdelar:

Om mobilitetsprojekt för studenter och personal

I EU-kommissionens digitala programhandledning för Erasmus+ kan du också läsa om mobilitetsprojekt för studenter och personal:

Mobility project for higher education students and staff på EU-kommissionens webbplats

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi som jobbar med Europauniversiteten:

  • Alma Joensen, 010-470 03 27
  • Christofer Carlsson, 010-470 65 45