Europauniversiteten är ett av EU:s initiativ för skapandet av ett europeiskt utbildningsområde till 2025. Vi går igenom vad det ska leda till, vem som kan söka samt vilka länder som deltar.

Stärkt koppling mellan utbildning, forskning och innovation

Europauniversiteten ska genom gemensam långsiktig strategi och tätt samarbete öka student-, doktorand- och personalutbyte samt stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation.

Europauniversiteten möjliggör bland annat ökad rörlighet för studenter, doktorander och personal på alla nivåer, testandet av nya samarbetsmodeller, utvecklandet av gemensamma läroplaner och examina. Europauniversiteten är ett pilotprogram med två utlysningar, den första 2019 och den andra 2020.

Målet med Europauniversiteten är att

  • Främja gemensamma europeiska värderingar och stärka den europeiska identiteten.
  • Vara en avgörande drivkraft för att höja kvaliteten inom högre utbildning och stärka dess koppling till forsknings- och innovationslandskapet i Europa.

Vem som kan söka

Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE. Europauniversiteten måste bestå av minst tre högskolor från tre olika programländer.

Dessutom kan vilken offentlig eller privat organisation som helst som är etablerad i en medlemsstat eller i ett annat programland och som är verksam inom utbildning, forskning och innovation eller i arbetslivet delta i alliansen som associerad partner.

Ansök till programmet

Ansökan och information når du på EACEA:s webbplats:

Europauniversiteten på EACEA:s webbplats

Det är också till EACEA du vänder dig med frågor om programmet, för stöd och hjälp med ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz kan tillsvidare endast söka och delta i Erasmus+ under förutsättning att den schweiziska staten finansierar deras deltagande.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Synergier med andra programdelar

Universitets- och högskolerådet är nationellt programkontor för Erasmus+. UHR ansvarar för programdelar som kan utgöra ett första steg mot ett Europauniversitetsprojekt alternativt komplettera redan beviljade Europauniversitetsprojekt.

För att bland annat möjliggöra målet om en ökad mobilitet inom ramen för Europauniversitetsprojekten finns möjligheter att utnyttja de medel som finns för mobilitet för studenter och personal inom Erasmus+ mobilitet högre utbildning. Mer information om relevanta kompletterande programdelar:

Om mobilitetsprojekt för studenter och personal

I EU-kommissionens digitala programhandledning för Erasmus+ kan du också läsa om mobilitetsprojekt för studenter och personal:

Mobility project for higher education students and staff på EU-kommissionens webbplats

Beviljade pilotprojekt

I den första utlysningen av Europauniversiteten beviljades 17 pilotprojekt, i vilka sex svenska högskolor finns representerade.

Svenska lärosäten utvalda till europeisk prestigesatsning på uhr.se

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit