Digitaliseringen av det kommande Erasmusprogrammet är avgörande för visionen att skapa ett europeiskt område för utbildning. Det europeiska studentkortet ska främja rörligheten i Europa genom att förenkla administrationen kring utbyten.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Marilyn Klarin Cars, 010-470 05 27
  • Alma Joensen 010-470 03 27