Lyssna

Mer om programmet

Vi beskriver kort vad det innebär att delta i programmet, vad det ska leda till, hur ni går till väga för att ansöka samt vem som kan söka.

Utbildning om EU i grundskola, gymnasieskola och yrkesskola

Programmet gör det möjligt för grundskolor, gymnasieskolor och yrkesskolor att förbättra sin undervisning om EU. Jean Monnet för skolor har flera delar, som också vänder sig till lärarfortbildningen.

För att ta del av Jean Monnet ska skolor och yrkesutbildningsanordnare genomföra undervisning i ett eller flera ämnen med EU-anknytning, som enskild skola eller i nätverk. Det kan till exempel handla om värdegrund, historia, hur EU fungerar, kulturell mångfald med mera. Undervisningen ska bedrivas med minst 40 timmar per läsår, tre år i rad och kan bland annat innehålla projektveckor och studiebesök.

Utbildningsanordnarna kan genomföra undervisningen på egen hand eller med hjälp av universitet och högskolor, organisationer eller föreningar.

Efter genomfört program bör skolor och yrkesutbildningsanordnare kunna:

  • se till att lärarna kan undervisa om EU med hjälp av engagerande metoder och förmedla fakta och kunskap om EU till sina elever
  • förbättra elevernas kunskap om EU-frågor
  • stärka EU-kompetensen.

Organisationer som kan söka

Ansökan är öppen för skolor, nätverk av skolor och yrkesutbildningsanordnare. Intresserade organisationer kan söka bidrag på max 30 000 euro under en treårsperiod.

Ansökan och mer information

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Jean Monnet på EU-kommissionens webbplats

Kontakta EACEA

Det är också till EACEA du vänder dig för mer information om programmet, frågor och rådgivning om ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post eacea-ajm@ec.europa.eu

Frågor om ansökningsomgången 2023

Har du ansökt till Jean Monnet i årets ansökningsomgång, och har frågor om PIC? Kontakta Ewa Gustafsson via e-post till erasmusplus@uhr.se.