Lyssna

Jean Monnet högre utbildning

Verksamhetsområde:
Högre utbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Norden och Baltikum, Inom EU/ESS, Utanför EU/ESS

Ansökan är öppen

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Det här programmet omfattar studier av Europa i sin helhet och syftar till att höja kvaliteten i utbildningen med särskild betoning på den europeiska integrationsprocessen. De aktiviteter ni genomför ska rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU samt stimulera undervisning och forskning om EU. Aktiviteterna ska också främja dialogen mellan den akademiska världen och beslutsfattare. Programmet är öppet för lärosäten i hela världen.

Mer om programmet

Vi beskriver kort vad programmet omfattar, hur ni går till väga för att ansöka, vad det ska leda till samt vem som kan söka.

Erasmus+ Förenar och berikar signatur 2023.png