Lyssna

Om programmet

Vi beskriver kort vad programmet omfattar, hur ni går till väga för att ansöka, vad det ska leda till samt vem som kan söka.

Undervisning och forskning inom EU-studier

De aktiviteter som är möjliga att genomföra syftar till att främja kvalitet i undervisning och forskning inom området EU-studier över hela världen.

EU-studier omfattar studier av Europa i sin helhet med särskild betoning på den europeiska integrationsprocessen. Aktiviteterna ska också främja dialogen mellan den akademiska världen och beslutsfattare.

Mål uppsatta för programmet är att

  • rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU
  • stimulera undervisning och forskning om EU
  • främja dialogen inom högre utbildning mellan EU och resten av världen.

Vad ni som lärosäte kan ansöka om

Programmet är öppet för lärosäten i hela världen att söka till och delta i. Som svenskt lärosäte måste ni ha ett giltigt Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, för att kunna söka.  Lärosäten kan ansöka om bidrag till följande Jean Monnet-insatser:

  • Jean Monnet-moduler (Module): Korta studieperioder eller kurser om teman som anknyter till EU antingen inom ett ämne eller multidisciplinärt. Kurserna ska omfatta minst 40 undervisningstimmar per läsår under tre år och bidraget för beviljad aktivitet kan uppgå till 30 000 euro.
  • Jean Monnet-professurer (Chair): Professur specialiserad på EU-studier. En professor ska ge minst 90 timmar undervisning per läsår under tre år. Bidraget kan uppgå till högst 50 000 euro.
  • Jean Monnet-centrum (Centre of Excellence): Centrum för expertis, forskning och undervisning i EU-frågor. Bidraget kan uppgå till högst 100 000 euro och projektlängden är tre år.
  • Jean Monnet-debatter om politik (Jean Monnet Policy Debate): Stora tematiska nätverk med syfte att samla in och mellan partners utbyta och diskutera forskningsresultat, kursinnehåll och erfarenheter samt produkter så som studier och artiklar med mera. Programdelen består av två tematiska nätverk: nätverk för interna EU-frågor där bidrag kan uppgå till högst 1 000 000 euro och nätverk för utrikespolitiska frågor där bidrag kan uppgå till högst 1 200 000 euro. Projektlängden är tre år.
  • Jean Monnet Teacher Training: Programmet stöttar lärarutbildningsorgan i planering och organisering av EU-undervisning. Programmet har som mål att öka kunskapen om EU-frågor hos undervisande personal och uppmuntra dem att integrera ett EU-perspektiv i sitt dagliga arbete. Verksamheterna inom ramen för programmet bör omfatta förberedelse och tillhandahållande av lärarutbildning. Aktiviteterna kan vara utformade som riktade kurser eller moduler, eller omfatta distanslärande. Projektbudgeten är max 300 000 euro.

Ansökan och mer information

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Jean Monnet på EU-kommissionens webbplats

Kontakta EACEA

Det är också till EACEA du vänder dig för mer information om programmet, frågor och rådgivning om ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post eacea-ajm@ec.europa.eu