Det här programmet omfattar studier av Europa i sin helhet och syftar till att höja kvaliteten i utbildningen med särskild betoning på den europeiska integrationsprocessen.

Logotyp Erasmus+

Kontakta oss

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA:

eacea-ajm@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till eplushogre@uhr.se

Du kan också kontakta:

Åsa Landes 010-470 04 18

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook