Det här programmet omfattar studier av Europa i sin helhet och syftar till att höja kvaliteten i utbildningen med särskild betoning på den europeiska integrationsprocessen.