Här kan du läsa mer om hur ni går till väga för att ansöka till programmet, vad det ska leda till samt vem som kan söka.

Undervisning och forskning inom EU-studier

De aktiviteter som är möjliga att genomföra syftar till att främja kvalitet i undervisning och forskning inom området EU-studier över hela världen.

EU-studier omfattar studier av Europa i sin helhet med särskild betoning på den europeiska integrationsprocessen. Aktiviteterna ska också främja dialogen mellan den akademiska världen och beslutsfattare.

Mål uppsatta för programmet är att

  • rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU
  • stimulera undervisning och forskning om EU
  • främja dialogen inom högre utbildning mellan EU och resten av världen.

Vad ni som lärosäte kan ansöka om

Programmet är öppet för lärosäten i hela världen att söka till och delta i. Som svenskt lärosäte måste ni ha ett giltigt Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, för att kunna söka.  Lärosäten kan ansöka om Jean Monnet-moduler för undervisning och forskning, Jean Monnet-professurer och kompetenscentra.

  • Jean Monnet-moduler (Module): korta studieperioder eller kurser om teman som anknyter till EU antingen inom ett ämne eller multidisciplinärt. Kurserna ska omfatta minst 40 undervisningstimmar under ett läsår och bidraget för beviljad aktivitet kan uppgå till 30 000 euro.
  • Jean Monnet-professurer (Chair): Professur specialiserad på EU-frågor. En professor ska ge minst 90 timmar undervisning under ett läsår. Bidrag kan uppgå till högst 50 000 euro.
  • Jean Monnet-kompetenscentra (Centre of Excellence): Centrum för expertis, forskning och undervisning i EU-frågor. Bidrag kan uppgå till högst 100 000 euro.

Ansökan och mer information

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Electronic Application Forms på EACEA:s webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Jean Monnet på EU-kommissionens webbplats

Kontakta EACEA

Det är också till EACEA du vänder dig för mer information om programmet, frågor och rådgivning om ansökan med mera.

Du kontaktar dem på e-post eacea-ajm@ec.europa.eu

Informationsmöte

Erasmus+ projektsamarbeten: