Här kan du läsa mer om hur ni går till väga för att ansöka till programmet, vad det ska leda till samt vem som kan söka.

Undervisning och forskning inom EU-studier

De aktiviteter som är möjliga att genomföra inom Jean Monnet syftar till att främja kvalitet i undervisning och forskning inom området EU-studier över hela världen.

EU-studier omfattar studier av Europa i sin helhet med särskild betoning på den europeiska integrationsprocessen. Aktiviteterna ska också främja dialogen mellan den akademiska världen och beslutsfattare.

Mål uppsatta för programdelen är att

  • rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU
  • stimulera undervisning och forskning om EU
  • främja dialogen inom högre utbildning mellan EU och resten av världen.

Lärosäten i hela världen

Programmet är öppet för lärosäten i hela världen att söka till och delta i. Som svenskt lärosäte måste ni ha ett giltigt Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, för att kunna söka.

Ansök till Jean Monnet

Ni ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA. Information om programmet och ansökan når ni på EACEA:s webbplats:

Jean Monnet på EACEA:s webbplats

Elektronisk ansökan

Ansökningsformulär för Jean Monnet på EACEA:s webbplats

Kontakta EACEA

Det är också till EACEA du vänder dig för mer information om programmet, frågor och rådgivning om ansökan med mera.

Ni kontaktar dem på e-post: 

eacea-ajm@ec.europa.eu