Gå till huvudinnehåll

Är du universitetslärare eller arbetar med internationalisering vid ett svenskt lärosäte och har intresse av att utveckla samarbete med lärosäten i Serbien är du välkommen att anmäla intresse att delta vid det kontaktseminarium vi anordnar i Belgrad mellan den 17 och 18 oktober 2017.

Om seminariet

Syftet med seminariet är att underlätta för svenska lärosäten att skapa kontakter som kan leda till internationella samarbeten. Fokus ligger på Erasmus+ utomeuropeiska aktiviteter inom högre utbildning (kapacitetsuppbyggnad, gemensamma mastersprogram och utomeuropeisk mobilitet) och det Sida-finansierade programmet Linnaeus-Palme.

Kontaktseminariet 2017 arrangerar vi tillsammans med det nationella kontoret i Serbien (NEO). Nytt för i år är att deltagare från flera europeiska länder kommer att bjudas in.

Innehåll

Under kontaktseminariet får du veta mer om samarbetsprogrammen och får en introduktion till utbildningssystemen i respektive land.

Vi avsätter mycket tid till nätverkande och besök vid fakulteter och institutioner för att ni som deltar ska kunna mötas och diskutera eventuella projektsamarbeten.

Program och mer information

Program och mer detaljerad information publicerar vi efter sommaren.

Kostnad

Det kostar inget att delta i seminariet och Universitets- och högskolerådet står för merparten av kostnaderna på plats.

Som deltagare bekostar du själv din flygresa samt boende under resan. Du har dock möjlighet att söka bidrag för dessa kostnader. Bidraget är 6000 kronor per person och du ansöker om det samtidigt som du skickar in anmälan till seminariet. Blir du beviljad betalas pengarna ut till ditt lärosäte.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Antalet platser för svenska lärosäten är begränstat till 20. Vi förbehåller oss rätten att välja ut deltagare för att få en väl balanserad grupp om antalet anmälningar överstiger det antal platser som finns tillgängliga.

Programmen för utomeuropeiskt samarbete

Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Linnaeus-Palme partnerskap