INSTÄLLT: Kontaktseminarium för utomeuropeiskt samarbete

UHR:s kontaktseminarium i Ukraina vänder sig till dig som arbetar med internationalisering eller som universitetslärare med intresse att utveckla samarbetet med lärosäten i Ukraina. Syftet med seminariet är att underlätta för svenska lärosäten att skapa kontakter som kan leda till internationella samarbeten.

Om seminariet

Fokus ligger på Erasmus+ utomeuropeiska aktiviteter inom högre utbildning (kapacitetsuppbyggnad, gemensamma mastersprogram och utomeuropeisk mobilitet) och det biståndsfinansierade programmet Linnaeus-Palme.

Under kontaktseminariet får du veta mer om samarbetsprogrammen och får en introduktion till utbildningssystemen i respektive land.

Vi avsätter mycket tid till nätverkande för att ni som deltar ska kunna mötas och diskutera eventuella projektsamarbeten.

Målgrupp

Universitetslärare eller du som på annat sätt arbetar med internationalisering vid ett svenskt lärosäte.

Var och när

Kontaktseminariet äger rum i Ukraina. Vi återkommer med datum.

Boende

UHR gör en gruppbokning för samtliga på lämpligt hotell och fakturerar varje enskild deltagare efter kontaktseminariet.

Kostnad

Som deltagare bekostar du själv ditt boende och din resa. UHR kommer att boka hotell och fakturera deltagarna i efterhand.

Arbetsspråk

Engelska

Antal platser för svenska deltagare

Antalet platser för svenska lärosäten är begränsat till 25. Vi förbehåller oss rätten att välja ut deltagare för att få en väl balanserad grupp om antalet anmälningar överstiger det antal platser som finns tillgängliga.

Program

Dag 1

 • Registrering och kaffe
 • Kort presentation av respektive lands utbildningsystem
 • Presentation av finansieringsmöjligheter
 • Lunch
 • Nätverkssession
 • Gemensam middag

Dag 2

 • Registrering och kaffe
 • Presentation(er) från erfarna projektägare
 • Diskussion i tematiska arbetsgrupper
 • Lunch
 • Fakultetsbesök för de svenska deltagarna/fortbildning för de ukrainska deltagarna
 • Guidad tur (TBD)

Dag 3

 • Bilaterala möten/besök till olika lärosäten (TBD)

Intresseanmälan

Här kommer du senare att kunna anmäla ditt intresse via en länk.

Informationsmöte 

För de deltagare som blir erbjudna plats på kontaktseminariet kommer ett obligatoriskt informationsmöte att hållas i Stockholm. Det kommer även att finnas möjlighet att delta i mötet via länk. Mer information och program för mötet kommer längre fram.

Mer information om våra program för utomeuropeiskt samarbete

Erasmus mundus gemensamma masterprogram

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Linnaeus-Palme partnerskap