Med det här programmet kan ert lärosäte etablera långsiktiga ömsesidiga partnerskap med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv höjer ni kvaliteten på utbildningen.

Projektsamarbete på gång

Projektsamarbete mellan North-West University i Sydafrika och Linnéuniversitetet: NWU and Swedish universities benefit from exchange initiative

(Artikeln är skriven av journalisten Annette Willemse)

Planera utbytet

Kontakta oss

linnaeuspalme@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Linnaeus-Palme:

  • Catrine Åkerblom, 010-470 05 81
  • Karina Tingström, 010-470 04 57
  • Piret Hedin, 010-470 06 31
  • Eva Lundqvist, 010-470 05 77

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Linnaeus-Palme är ett program finansierat av Sida.