Här hittar du information om vilka lärosäten och institutioner som beviljats medel i tidigare ansökningsomgångar.

Ansökningsomgången 2020, projektperiod 2020-2022

Till den här ansökningsomgången fick vi in totalt 99 ansökningar. Det sökta beloppet uppgick till sammanlagt 33,2 miljoner. Vi fattade beslut om att bevilja 89 ansökningar, till ett totalt belopp om 28,7 miljoner kronor. Två ansökningar som nådde godkänd poäng, är på grund av konkurrens reserver och får besked under hösten om det finns utrymme i budgeten för att bevilja bidrag.

Av alla ansökningar rörde 31 nya partnerskap medan 58 var fortsättningsansökningar.

Beviljade projekt 2020

Ansökningsomgång 2019, utbytesperiod 2019-2020

Till den här ansökningsomgången fick vi in totalt 95 ansökningar. Det sökta beloppet uppgick till sammanlagt 28,9 miljoner. Vi fattade beslut om att bevilja 73 ansökningar, till ett totalt belopp om 21,9 miljoner kronor.

Beviljade projekt 2019

Ansökningsomgång 2018, med utbytesperiod 2018-2019

Till den här ansökningsomgången fick vi in totalt 98 ansökningar. Det sökta beloppet uppgick till sammanlagt 31 miljoner. Vi fattade beslut om att bevilja 78 ansökningar, till ett totalt belopp om 24,6 miljoner kronor.

Beviljade projekt 2018 - per svenskt lärosäte

Beviljade projekt 2018 - per ämnesområde

Beviljade projekt 2018 - per land

Ansökningsomgång 2017, läsåret 2017-2018

Till den här ansökningsomgången fick vi in totalt 127 ansökningar. Det sökta beloppet uppgick till sammanlagt 37,8 miljoner kronor. Vi fattade beslut om att bevilja 85 ansökningar, till ett totalt belopp om 24,8 miljoner kronor.

Beviljade projekt 2017 - per lärosäte

Beviljade projekt 2017 - per ämnesområde

Beviljade projekt 2017 - per samarbetsland

Ansökningsomgång 2015, läsåret 2016-2017

Den här omgången fick vi in totalt 202 ansökningar. Det sökta beloppet uppgick till sammanlagt 70,3 miljoner kronor. Vi fattade beslut om att bevilja 61 ansökningar, till ett totalt belopp om 15,0 miljoner kronor.

Beviljade projekt Linnaeus-Palme partnerskap 2015 – 2016-2017

Ansökningsomgång 2014, läsåret 2015-2017

Till denna omgång fick vi in totalt 259 ansökningar. Det sökta beloppet uppgick till sammanlagt 71,7 miljoner kronor, vilket är 16,7 miljoner lägre jämfört med förra ansökningsomgången.

Beslut har fattats att bevilja 212 ansökningar ett totalt belopp om 41,5 miljoner. Av dessa avser 35,1 miljoner aktiviteter för 2015-2016 års kontraktsperiod. Till detta läggs 12,9 miljoner till de tvååriga projektens andra projektår (beslutade i föregående ansökningsomgång). Den totala summan bidragsmedel som betalas ut 2015 är 48 013 917 kronor.

Linnaeus-Palme finns i 54 länder och 32 svenska lärosäten deltar i programmet. Flest projekt finns i Indien, följt av Kina, Sydafrika och Brasilien.

Beviljade Linnaeus-Palme, per lärosäte, 2015-16/17

Beviljade Linnaeus-Palme, aktiviteter per lärosäte, 2015-16/17

Beviljade Linnaeus-Palme, per land, 2015-16/17

Beviljade Linnaeus-Palme, aktiviteter per utländskt lärosäte, 2015-16/17

Beviljade Linnaeus-Palme, per ämnesområde, 2015-16/17