Information om Linnaeus-Palme med anledning av coronaviruset

Information till projektägare inom Linnaeus-Palmeprogrammen. Här har vi samlat information om vad som gäller för dig som måste ändra planerna på grund av restriktioner kopplade till spridningen av coronaviruset.

Håll kontakt med din projektpartner kring möjligheten att hitta alternativa lösningar

Går det att genomföra möten, planeringsaktiviteter eller undervisning digitalt?

Förlängda programomgångar

I och med att coronapandemin i hög grad har försvårat genomförandet av aktiviteter i pågående projekt har UHR beslutat att förlänga samtliga programomgångar från 2019.

Linnaeus-Palme partnerskap 2019

Sista dag för utbyten: 31 augusti 2021.

Sista dag för slutrapportering, inklusive eventuell revisionsrapport: 15 september 2021.

Linnaeus-Palme planering 2019

Sista dag för utbyten: 31 januari 2022.

Sista dag för slutrapportering: 11 februari 2022.

Möjlighet att avbryta pågående utbyten

Det är möjligt att avbryta pågående utbyte. Eventuella merkostnader för hemresor eller förlängda vistelser ser UHR som giltiga inom projektets budget.

Observera att den ekonomiska regleringen görs i samband med slutrapporteringen. Där beskriver ni vad som skett inom programmet och vilka kostnader som uppstått.

Meddela UHR vilka ändringar ni behöver göra

Skicka ett e-postmeddelande till linnaeuspalme@uhr.se och beskriv er situation. För närvarande är det många som kontaktar oss och svarstiderna kan därför vara längre än vanligt.