Gå till huvudinnehåll

Här berättar vi mer om syftet med Linnaeus-Palme partnerskap.

Långsiktiga samarbeten

Genom Linnaeus-Palme partnerskap kan lärosäten i Sverige söka bidrag för att samarbeta med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet är en möjlighet för svenska lärosäten att samordnat kunna erbjuda lärare och studenter utbyten som ger både dem själva och deras institutioner erfarenhet av arbete och studier i ett annat land. På motsvarande sätt kan utländska lärare och studenter lära känna Sverige och svenska förhållanden.

Det kan vara en början till nära och långvariga relationer länderna emellan. Förhoppningen är att svenska lärosäten, deras samarbetspartner samt de lärare och studenter som deltar i utbytet gemensamt ska få nya erfarenheter och förberedas på att möta globala utmaningar.

Internationell erfarenhet och högre kvalitet

Från biståndspolitiskt håll syftar programmet till att stärka den institutionella kapaciteten hos lärosäten i låg- och medelinkomstländer, stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer och till att bredda intresset hos unga personer för utvecklingssamarbete. Utöver det strävar UHR också efter att internationellt utbyte och partnerskap ska bidra till högre kvalitet i utbildningen.

Linnaeus och Palme

Programmet består av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna.

Ömsesidighet

Den ömsesidiga nyttan, såväl akademiskt som erfarenhetsmässigt, ska vara fokus för de utbytesprojekt som beviljas bidrag. Det betyder att samarbetet ska vara jämlikt till sin karaktär även om de resursmässiga förutsättningarna kan skilja sig åt mellan Linnaeus- och Palmeinstitutionerna. Båda parters specifika kompetens ska tas tillvara inom projektet. 

Finansiär

Linnaeus-Palme administreras av Universitets- och högskolerådet och finansieras av Sida inom ramen för strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030  för hållbar utveckling 2018-2022.

Läs mer om inspirerande projekt

Här hittar du en rapport om effekterna av Linnaeus-Palme:

Internationalisation through the Linnaeus-Palme programme