Gå till huvudinnehåll

Vi berättar mer om vad som gäller för ansökningsomgången 2019.

Aktivitetsperiod 2019

Datum för beviljande 2019 till sista möjliga rapporteringsdag - 31 mars 2021.

Utbytesperiod 2019

Datum för beviljande 2019 till 31 januari 2021.

Antalet projektdeltagare

Det maximala antalet projektdeltagare som ett projekt kan söka bidrag för är 2+2 lärare och 4+4 studenter. Nytt för i år är att vi även beviljar projekt med endast lärarutbyten. Kravet på en jämn fördelning mellan utresande och inresande kvarstår. Läs mer på sidan Så fungerar det.

Förutsättningar för aktiviteterna

Följande gäller för studentutbyten inom ett Linnaeus-Palmeprojekt:

 • Ett studentutbyte ska avse studier på heltid på grundnivå eller avancerad nivå vid respektive institution under minst tio och max fyrtio veckor.
 • Det är tillåtet att använda två veckor till introduktions- eller språkutbildning vid partneruniversitetet. Dessa två veckor behöver inte generera studiepoäng. Minst tio veckor ska räknas som utbytesstudier.
 • Inga kursavgifter får tas ut.
 • Studenten ska vara inskriven på grund- eller avancerad nivå på en av de deltagande institutionerna.
 • Studenten ska ha studerat minst ett år på universitetsnivå innan utbytet påbörjas.
 • Studenten ska få tillgodoräkna sig studierna i sin utbildning.
 • Linnaeusstudenterna ska vara berättigade till studiemedel under utbytet.
 • En Linnaeusstudent ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, alternativt vara nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan utresa.
 • En Palmestudent ska vara medborgare i ett av de giltiga samarbetsländerna.
 • Anställd personal eller doktorander får inte delta i studentutbyten.

Följande gäller för lärarutbyten inom ett Linnaeus-Palmeprojekt:

 • Ett lärarutbyte ska vara minst tre och max åtta veckor, inklusive resdagar.
 • Läraren ska vara anställd som undervisande lärare vid någon av de institutioner som deltar i projektet.
 • Läraren ska undervisa på grund- eller avancerad nivå under utbytesperioden.
 • Undervisningen ska omfatta minst tio timmar per vecka.

Följande gäller för språkbidrag:

 • Det är möjligt att ansöka om bidrag för språkutbildning i syfte att stärka deltagande lärares befintliga språkkunskaper. Exempelvis kan lärare som förväntas undervisa på engelska ansöka om bidrag för språkutbildning i engelska.
 • En lärare kan bara beviljas en språkutbildning vid ett tillfälle. Bidraget för språkutbildning är knutet till en lärare och är en del av förberedelsen inför ett utbyte.
 • Språkutbildningen ska genomföras innan läraren börjar undervisa inom ramen för sitt utbyte.

Följande gäller för visumresa för Palmedeltagare:

 • I de fall Palmedeltagare måste genomföra resor i samband med sin visumansökan kan projektet ansöka om bidrag för de kostnader som uppstår.
 • En beskrivning av varför projektet behöver bidrag för visumresor samt kostnaderna för dem ska anges i ansökan.

Följande gäller för utvärderingsresa:

 • Bidrag till utvärderingsresa kan sökas först efter att samarbetsprojektet har blivit beviljat bidrag i fyra ansökningsomgångar. Det betyder att det är först därefter ni tillsammans med er partner kan ansöka om bidrag för utvärderingsresor.
 • Bidrag för utvärderingsresor kan bara beviljas en gång under de åtta år som projektet kan få bidrag.
 • I en utvärderingsresa kan lärare och administrativ personal delta. För att kunna delta i programmet som administrativ personal ska personen vara anställd vid deltagande institution och ha ett internationellt ansvar.
 • Resan ska omfatta minst fem arbetsdagar, exklusive restid, och vara en gemensam uppföljning och utvärdering av de aktiviteter som ni hittills har genomfört.
 • Det är inte möjligt att bara ansöka om bidrag för utvärderingsresor. Dessa måste ingå i ett projekt som även har utbyten.