Gå till huvudinnehåll

När projektperioden är avslutad ska du skicka in en narrativ och finansiell rapport som mäter resultaten från utbytena. Deltagare från det svenska lärosätet ska även svara på en deltagarenkät.

Sista dag att skicka in rapporter

Sista dag att skicka in er slutrapport det aktuella slutåret:

  • Beviljades ert projekt i ansökningsomgången 2014 eller 2015 slutrapporterar du senast den 15 november 2017.
  • Beviljades ert projekt i ansökningsomgången 2017 slutrapporterar du senast den 15 mars 2019.

Det är den beviljade institutionen som ansvarar för att skicka in slutrapport när en projektperiod är avslutad.