När projektperioden är avslutad ska du som projektägare skicka in en narrativ och en finansiell rapport som mäter resultaten från utbytena. Projekt som omfattas av revision ska även skicka in en revisionsrapport. Deltagare från det svenska lärosätet ska också svara på en deltagarenkät.

Sista dag att skicka in rapporter

Sista dag att skicka in er slutrapport det aktuella slutåret:

  • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2018 slutrapporterar senast 30 april 2020.
  • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2019 slutrapporterar senast 15 september 2021.
  • Beviljade projekt i ansökningsomgången 2020 slutrapporterar senast 31 mars 2022.

Det är den beviljade institutionen som ansvarar för att skicka in slutrapport och eventuell revisionsrapport när en projektperiod är avslutad.