Gå till huvudinnehåll

Planering inför ett kommande utbyte inom Linnaeus-Palmeprogrammet där ert lärosäte kan etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar UHR personuppgifter

Kontakta oss

linnaeuspalme@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Linnaeus-Palme:

  • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
  • Eva Lundqvist, 010-470 05 77
  • Catrine Åkerblom, 010-470 05 81

Linnaeus-Palme är ett program finansierat av Sida.