Planering inför ett kommande utbyte inom Linnaeus-Palmeprogrammet där ert lärosäte kan etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Aktuellt

Projektperiod för Linnaeus-Palme planering 2019 kommer inte att förlängas ytterligare. Beviljade projekt kan genomföra aktiviteter och uppbära kostnader till och med sista rapporteringsdag: 1 september 2022.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

linnaeuspalme@uhr.se

Vi jobbar med Linnaeus-Palme:

  • Catrine Åkerblom, 010-470 05 81
  • Karina Hansson, 010-470 04 57
  • Piret Hedin, 010-470 06 31

Linnaeus-Palme är ett program finansierat av Sida.