Det är möjligt att ansöka om bidrag genom Linnaeus-Palme planering en gång per år.

Sista ansökningsdag

Skicka in din projektansökan senast sista ansökningsdag klockan 12:00.
Observera tiden! Ansökan stänger alltså mitt på dagen.