Gå till huvudinnehåll

Syftet med Linnaeus-Palme planering är att skapa förutsättningar för samarbete mellan lärosäten i Sverige och låg- och medelinkomstländer i kommande Linnaeus-Palmeprojekt.

Långsiktiga samarbeten

Ett projekt inom Linnaeus-Palmeprogrammet ger ert lärosäte möjlighet att etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom att integrera globala perspektiv och ny kunskap i lärandet höjs kvaliteten på den högre utbildningen. 

Samarbetet ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor, dock inte doktorand- eller forskarnivå.

Internationell erfarenhet och högre kvalitet

Från utrikes- och biståndspolitiskt håll är Linnaeus-Palmeprogrammets huvudsakliga syfte att bidra till att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet både på hemmaplan och utomlands. Utöver det har vi som mål med programmet att internationellt utbyte och samarbete ska bidra till högre kvalitet i utbildningen.

Förväntade resultat 

De förväntande resultaten för projekt inom programmet är:

  • Studenter och lärare har internationell erfarenhet.
  • Studenter och lärare har ökad kunskap om globala frågor.
  • Studenter har högt intresse för att arbeta inom utvecklingssamarbetet.
  • Lärare använder sina kunskaper om globala frågor i undervisningen.

Övergripande mål

De övergripande målen för Linnaeus-Palmeprogrammet är:

  • Studenter har ökad kapacitet för att arbeta med globala frågor.
  • Lärarnas internationella erfarenheter tas tillvara i den operativa verksamheten på svenska lärosäten.