Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen utgår från ansökningsomgångens eventuella prioriteringar samt kriterierna för giltighet och kvalitet.

Bedömningen görs i två steg

 • De ansökningar som bedöms som giltiga går vidare till kvalitetsbedömning. 
 • Ansökningar som inte når godkänd nivå avslås. Godkända ansökningar beviljas i den utsträckning budgeten tillåter.

Giltighetskriterier

Vid bedömningen av om er ansökan är giltig utgår vi från nedanstående kriterier. Bara ansökningar som uppfyller kriterierna går vidare till kvalitetsbedömning. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat:

 • Ansökan har kommit in senast sista ansökningsdag klockan 12.00.
 • Ansökan har kommit in via vårt ansökningssystem. 
 • Ansökan kommer från en behörig organisation.
 • Ansökan är  komplett.

Behöriga att söka är svenska lärosäten. De finns listade i ansökningssystemet.

För att ansökan ska vara komplett ska den:

 • innehålla kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-post) till prefekt eller motsvarande person med ekonomiskt ansvar.
 • gälla gilitiga samarbetsländer för ansökningsomgången.

Kvalitetskriterier

Ansökningar som är giltiga går vidare för kvalitetsbedömning. Vid bedömningen utgår vi från följande kriterier:

 • projektets relevans i förhållande till syfte och mål med programmet,
 • projektets genomförbarhet,
 • hur väl projektets planerade aktiviteter bidrar till att uppnå mål och förväntade resultat.

Beslut kan inte överklagas

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.