Gå till huvudinnehåll

Här hittar du information om vilka lärosäten som beviljats medel inom Minor Field Studies.

Beviljade ansökningar 2018

Ansökningsomgång 7 mars 2018

I april tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2018. Totalt har vi beviljat 636 stipendier till ett sammanlagt belopp på 19 080 000 kronor fördelade på 30 lärosäten.

För den aktuella omgången fick vi in 33 ansökningar om 664 stipendier motsvarande 19 920 000 kronor.

Beviljade MFS-stipendier 2018, per lärosäte

Beviljade ansökningar 2017

Ansökningsomgång 7 april 2017

I juni tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2017. Totalt har vi beviljat 600 stipendier till ett sammanlagt belopp på 18 000 000 kronor fördelade på 32 lärosäten.

För den aktuella omgången fick vi in 33 ansökningar om 912 stipendier motsvarande 27 360 000 kronor.

Beviljade MFS-stipendier 2017, per lärosäte

Beviljade ansökningar 2016

Ansökningsomgång 2 november 2015

I mars tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2016. Totalt har vi beviljat 492 stipendier till ett sammanlagt belopp på 14 760 000 kronor fördelade på 104 lärosäten/institutioner och internationella kontor.

För den aktuella omgången fick vi in 107 ansökningar om 957 stipendier motsvarande 28 710 000 kronor.

Beviljade MFS-stipendier 2016, per lärosäte och institution

Beviljade ansökningar 2015

Ansökningsomgång november 2014

I februari tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2015. Totalt har vi beviljat 800 stipendier till ett sammanlagt belopp på 24 000 000 kronor.

För den aktuella omgången fick vi in 109 ansökningar om 1 011 stipendier motsvarande 30 330 000 kronor.

Av de beviljade ansökningarna var fem från nya institutioner som valde att söka MFS-stipendier för första gången.

Beviljade MFS-stipendier 2015, per lärosäte och institution

Beviljade ansökningar 2014

Ansökningsomgång november 2013

I januari tog vi beslut om fördelningen av stipender för 2014. Totalt beviljade vi 775 stipendier till ett sammanlagt belopp på 23 250 000 kronor fördelade på 106 institutioner och internationella kontor.

För den aktuella omgången fick vi in 112 ansökningar om 1 040 stipender motsvarande 31 200 000 kronor.

Av de beviljade ansökningarna var sex från nya institutioner som valde att söka MFS-stipendier för första gången.

Beviljade MFS-stipendier 2014, per lärosäte och institution

Beviljade ansökningar 2013

Ansökningsomgång november 2012

I januari tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2013. Totalt beviljade vi 750 stipendier till ett sammanlagt belopp på 21 000 0000 kronor fördelade på 106 institutioner och internationella kontor.  En ökning med elva institutioner mot tidigare år.

För den aktuella omgången fick vi in 110 ansökningar om 1 014 stipender motsvarande 28 398 000 kronor.

Av de beviljade ansökningarna var åtta från nya institutioner som valde att söka MFS-stipendier för första gången.

Beviljade MFS-stipendier 2013, per lärosäte och institution