Lyssna

Beviljade ansökningar

Här hittar du information om vilka lärosäten som beviljats medel inom Minor Field Studies.

Beviljade ansökningar 2019

Ansökningsomgång 2 oktober 2019

I november tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2019. Totalt har vi beviljat 799 stipendier till ett sammanlagt belopp på 23 970 000 kronor fördelade på 35 lärosäten.

För den aktuella omgången fick vi in 36 ansökningar om 848 stipendier motsvarande 25 440 000 kronor.

Beviljade MFS-stipendier 2019, per lärosäte (pdf)

Beviljade ansökningar 2018

Ansökningsomgång 7 mars 2018

I april tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2018. Totalt har vi beviljat 636 stipendier till ett sammanlagt belopp på 19 080 000 kronor fördelade på 30 lärosäten.

För den aktuella omgången fick vi in 33 ansökningar om 664 stipendier motsvarande 19 920 000 kronor.

Beviljade MFS-stipendier 2018, per lärosäte (pdf)

Beviljade ansökningar 2017

Ansökningsomgång 7 april 2017

I juni tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2017. Totalt har vi beviljat 600 stipendier till ett sammanlagt belopp på 18 000 000 kronor fördelade på 32 lärosäten.

För den aktuella omgången fick vi in 33 ansökningar om 912 stipendier motsvarande 27 360 000 kronor.

Beviljade MFS-stipendier 2017, per lärosäte (pdf)

Beviljade ansökningar 2016

Ansökningsomgång 2 november 2015

I mars tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2016. Totalt har vi beviljat 492 stipendier till ett sammanlagt belopp på 14 760 000 kronor fördelade på 104 lärosäten/institutioner och internationella kontor.

För den aktuella omgången fick vi in 107 ansökningar om 957 stipendier motsvarande 28 710 000 kronor.

Beviljade MFS-stipendier 2016, per lärosäte och institution (pdf)

Beviljade ansökningar 2015

Ansökningsomgång november 2014

I februari tog vi beslut om fördelningen av stipendier för 2015. Totalt har vi beviljat 800 stipendier till ett sammanlagt belopp på 24 000 000 kronor.

För den aktuella omgången fick vi in 109 ansökningar om 1 011 stipendier motsvarande 30 330 000 kronor.

Av de beviljade ansökningarna var fem från nya institutioner som valde att söka MFS-stipendier för första gången.

Beviljade MFS-stipendier 2015, per lärosäte och institution (pdf)