Lyssna

Information för MFS med anledning av coronapandemin

Vanliga frågor med anledning av covid-19.

1. Får lärosätena bevilja nya studenter stipendier?

Lärosätena får inte bevilja nya stipendier till länder UD avråder från att resa till. Det går däremot bra att bedöma ansökningar och meddela att studenter är kvalificerade för ett stipendium så att deras stipendier kan beviljas snabbt om situationen förändras. I de fallen är det viktigt att ta hänsyn till studenternas förutsättningar att genomföra fältstudien enligt MFS regelverk.

När UD framöver kommer att justera sin avrådan ska ni ta stöd i MFS allmänna villkor för den aktuella omgången och göra en riskbedömning av vart det ändå kan var olämpligt att studenter reser med tanke på risker för hälsa, säkerhet och bristande möjlighet att genomföra fältstudien. Riskbedömningen ska även ligga till grund för att på ett likvärdigt sätt hantera redan beviljade stipendiater som ännu inte lämnat Sverige.

2. Kan en MFS-stipendiat på kandidatnivå som inte kommer iväg, och lämnar tillbaka hela stipendiet, ansöka om ett nytt MFS-stipendium som masterstudent?

Från och med 31 augusti 2020 är det möjlig för studenter att bli beviljade ett MFS-stipendium mer än en gång.

3. Är det möjligt att korta ner fältstudien för stipendiater som ännu inte rest iväg och har en tajt tidsplan för hinna med sin MFS inom ramen för sina studier?

De allmänna villkoren för omgången med minst åtta veckor i fält gäller. Om en student som inte kommer iväg vill lämna tillbaka hela stipendiet (27 000 kronor) ska lärosätet inte inkludera hen i slutrapporten. Ni har då möjlighet att dela ut stipendiet igen inom projektperioden. Om det inte är möjligt kommer ni att få betala tillbaka stipendiesumman.

4. Vad gäller för MFS-stipendiater som inte kommer iväg men ändå haft omkostnader som inte kan återbetalas (för bokning av boende i värdlandet, visum, vaccinationer, flygbiljett etc.) – blir lärosätena återbetalningsskyldiga för detta?

Ett avbrott kan vara giltigt även om det sker innan avresan om UD inför en avrådan från att resa. Om den planerade fältstudien inte kan flyttas fram inom omgångens aktivitetsperiod, ska ni rapportera fältstudien som "Avrådan UD". Om rapporterade uppgifter efter granskning stämmer med den uppkomna situationen blir det inget återkrav.

Om en student som inte kommer iväg vill lämna tillbaka hela stipendiet (27 000 kronor) ska lärosätet inte inkludera hen i slutrapporten. Ni har då möjlighet att dela ut stipendiet igen inom projektperioden. Om det inte är möjligt kommer ni att få betala tillbaka stipendiesumman.

5. Vad gäller om en stipendiat tycker det är säkrare att stanna i värdlandet än att åka hem?

För både lärosäten och beviljade stipendiater gäller omgångens allmänna villkor.

6. Blir lärosäten återbetalningsskyldiga för fältstudier som avbryts till följd av UD:s avrådan från utlandsresor?

Nej. Fältstudier som avbrutits med anledning av UD:s avrådan ska rapporteras som "Avrådan UD". Detsamma gäller för studenter som innan 14 mars 2020 avbrutit på grund av svårigheter att genomföra fältstudien till följd av det nya coronaviruset. Om rapporterade uppgifter efter granskning stämmer med den uppkomna situationen blir det inget återkrav.

7. Finns det några regler för dokumentationen kring avbrutna fältstudier?

Dokumentationen ska visa på den uppkomna situationen för varje studentärende och på anledningen till avbrottet. Den är viktig för en framtida revision och för att eventuell ny personal ska kunna sätta sig in i ett ärende. 

8. Finns det några minimikrav på informationen lärosäten ska ge sina stipendiater nu när förberedelsekurserna i Härnösand inte längre är obligatoriska?

Nej, det finns inget minimikrav på förberedelser. Informationen kring risker behöver vara situations- och individanpassad beroende på vistelseland och fältstudiens inriktning. Det går bra att använda det administrativa bidraget till nödvändiga förberedelser för beviljade stipendiater.

9. Kan lärosätet behålla det administrativa bidraget på 3000 kr/stipendium även om de inte lyckas dela ut stipendiet?

UHR kräver inte tillbaka administrativa bidrag inom MFS. Administrativa medel som eventuellt blir över ska användas inom programverksamheten inom omgångens giltighetstid. När giltighetstiden passerat upphör överenskommelsen mellan UHR och lärosätet och ärendet avskrivs.

Reseinformation

Planerar ni att göra en resa till ett annat land finns information om eventuella restriktioner och andra inresekrav på Utrikesdepartementets (UD:s) och svenska ambassadens webbplatser:

UD:s reseinformation på regeringen.se

Svenska ambassadens reseinformation på swedenabroad.se

Kontakta oss

mfs@uhr.se

Jag jobbar med Minor Field Studies:

  • Jacob Dygéus, 010-470 03 76