Vanliga frågor med anledning av det nya coronaviruset och UD:s avrådan från utlandsresor.

Bli lärosäten återbetalningsskyldiga för fältstudier som avbryts till följd av UD:s avrådan från utlandsresor?

Nej. Fältstudier som avbrutits med anledning av UD:s avrådan ska rapporteras som genomförda under åtta veckor. Detsamma gäller studenter som innan 14 mars avbrutit på grund av oro eller praktiska svårigheter att genomföra fältstudien till följd av det nya coronaviruset. Om rapporterade uppgifter efter granskning stämmer med den uppkomna situationen blir det inget återkrav.

Finns det några regler för dokumentationen kring avbrutna fältstudier?

Dokumentationen ska visa på den uppkomna situationen för varje studentärende och på anledningen till avbrottet. Den är viktig för en framtida revision och för att eventuell ny personal ska kunna sätta sig in i ett ärende.

Vad gäller om en stipendiat tycker det är säkrare att stanna i värdlandet än att åka hem?

Av omgångens allmänna villkor framgår att lärosätet ansvarar för att stipendiater inte vistas i länder som UD avråder från att resa till. Nu har UHR öppnat för att varje situation kan hanteras utifrån lokala förutsättningar. Lärosätet bör i samråd med berörda utlandsmyndigheter och stipendiaten avgöra om det är möjligt att stanna kvar i landet eller inte. (Studenter som redan åkt tillbaka till Sverige har agerat korrekt.)

Vad gäller för MFS-stipendiater som inte kommer iväg men ändå haft omkostnader som inte kan återbetalas (för bokning av boende i värdlandet, visum, vaccinationer, flygbiljett etc.) – blir lärosätena återbetalningsskyldiga för detta?

Ett avbrott kan vara giltigt även om det sker innan avresan. Om den planerade fältstudien inte kan flyttas fram inom omgångens aktivitetsperiod, ska ni rapportera fältstudien som genomförd under åtta veckor. Om rapporterade uppgifter efter granskning stämmer med den uppkomna situationen blir det inget återkrav.

Om en student som inte kommer iväg vill lämna tillbaka hela stipendiet (27 000 kronor) ska lärosätet inte inkludera hen i slutrapporten. Ni har då möjlighet att dela ut stipendiet igen inom aktivitetsperioden. Om det inte är möjligt kommer ni att få betala tillbaka stipendiesumman.

Kan en MFS-stipendiat på kandidatnivå som inte kommer iväg, och lämnar tillbaka hela stipendiet, ansöka om ett nytt MFS-stipendium som masterstudent?

I dagsläget kan en student inte beviljas ett MFS-stipendium mer än en gång. UHR ser över den här frågan, men kan inte lova någon förändring.

Får lärosätena bevilja nya studenter stipendier just nu?

Lärosätena får inte bevilja nya stipendier till länder UD avråder från att resa till. Det går däremot bra att bedöma ansökningar och meddela att studenter är kvalificerade för ett stipendium så att deras stipendier kan beviljas snabbt om situationen förändras. I de fallen är det viktigt att ta hänsyn till studenternas förutsättningar att genomföra fältstudien enligt MFS regelverk.

När UD framöver kommer att justera sin avrådan ska ni ta stöd i paragraf 23 i MFS allmänna villkor 2019 och göra en riskbedömning av vart det ändå kan var olämpligt att studenter reser med tanke på risker för hälsa, säkerhet och bristande möjlighet att genomföra fältstudien. Riskbedömningen ska även ligga till grund för att på ett likvärdigt sätt hantera redan beviljade stipendiater som ännu inte lämnat Sverige.

Är det möjligt att korta ner fältstudien för stipendiater som ännu inte rest iväg och har en tajt tidsplan för hinna med sin MFS inom ramen för sina studier?

De allmänna villkoren för omgången med minst åtta veckor i fält gäller. Om den planerade fältstudien inte kan flyttas fram inom stipendiets aktivitetsperiod, ska ni rapportera fältstudien som genomförd under åtta veckor. Om rapporterade uppgifter efter granskning stämmer med den uppkomna situationen blir det inget återkrav.

Om en student som inte kommer iväg vill lämna tillbaka hela stipendiet (27 000 kronor) ska lärosätet inte inkludera hen i slutrapporten. Ni har då möjlighet att dela ut stipendiet igen inom aktivitetsperioden. Om det inte är möjligt kommer ni att få betala tillbaka stipendiesumman.

Finns det några minimikrav på informationen lärosäten ska ge sina stipendiater nu när förberedelsekurserna i Härnösand inte längre är obligatoriska?

Nej, det finns inget minimikrav på förberedelser. Informationen kring risker behöver vara situations- och individanpassad beroende på vistelseland och fältstudiens inriktning. Den valfria kursverksamheten i Härnösand kommer inte att fortsätta efter 2020, men Sida Partnership Forum kommer förmodligen att utarbeta ett webbaserat material som ni kan använda.

Det finns idag inte några extra medel inom MFS-programmet för lärosäten att använda för förberedelser. UHR tar med sig den frågan till Sida inför framtida omgångar. Det går bra att använda det administrativa bidraget till nödvändiga förberedelser för beviljade stipendiater.

Kan lärosätet behålla det administrativa bidraget på 3000 kr/stipendium även om de inte lyckas dela ut stipendiet?

UHR kräver inte tillbaka administrativa bidrag inom MFS. Administrativa medel som eventuellt blir över ska användas inom programverksamheten inom omgångens giltighetstid. När giltighetstiden passerat upphör överenskommelsen mellan UHR och lärosätet och ärendet avskrivs.