Efter varje genomförd omgång ska du skicka in lärosätets slutrapport. Varje stipendiat som genomfört sin fältstudie ska även skicka in en deltagarrapport.

Sista dag att skicka in rapporter

  • Beviljade stipendier i ansökningsomgången 2018 slutrapporterar du senast 29 februari 2020.

Tidpunkten gäller för såväl lärosätets slutrapport (inklusive revision och inskickat revisionsintyg) som för stipendiaternas deltagarrapport. Det är de beviljade lärosätena som ansvarar för att skicka in slutrapport när en projektperiod är avslutad.