Innan ni skickar in en ansökan till Nordplus junior, vuxen eller Nordens språk kan ni söka bidrag för ett förberedande besök. Under besöket planerar ni projektet och förbereder ansökan tillsammans med era partners.

Obs! Digitala letters of intent

I ansökningsomgången 2021 frångår vi ordinarie riktlinjer och tillåter letters of intent, LOI, i annat format, till exempel e-post. Alla deltagande organisationer ska som vanligt intyga sitt samarbete i projektet, antingen i samma eller separata dokument. Signatur ska finnas i original eller digitalt (till exempel e-postsignatur) och dokumentet ska vara daterat. Den som intygar samarbetet måste vara en juridisk representant för organisationen.

Hållbarhet och integration i nordisk vision

Kontakta oss

nordplus@uhr.se

Vi jobbar med Nordplus förberedande besök:

  • Ingrid Gran, 010-470 04 49
  • Suzanne Jenner, 010-470 03 14
  • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
  • Karin Ericson, 010-470 06 30

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.