Det är möjligt att söka bidrag inom Nordplus förberedande besök två gånger per år. Här förklarar vi närmare hur ansökan och rapportering går till.

Sista ansökningsdagar 2021

  • 3 februari
  • 1 oktober

Rapportering

Senast 30 dagar efter att er kontraktsperiod gått ut.

Högst två personer kan delta

Det är möjligt att få bidrag för högst två lärare per deltagarland. Vi beviljar bidrag för rese- och uppehållskostnader.

Högst fem dagars besök

Ett förberedande besök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar. Besöket genomförs hos en av de skolor eller organisationer som deltar.