Lyssna

Det är möjligt att söka bidrag inom Nordplus förberedande besök två gånger per år. Här förklarar vi närmare hur ansökan och rapportering går till.

Om ansökan

Sista ansökningsdagar 2022 är

  • 1 februari
  • 3 oktober

Högst två personer kan delta

Det är möjligt att få bidrag för högst två lärare per deltagarland. Vi beviljar bidrag för rese- och uppehållskostnader.

Högst fem dagars besök

Ett förberedande besök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar. Besöket genomförs hos en av de skolor eller organisationer som deltar.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör ni läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering, bidrag och rapportering, med mera.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansökningssystem Espresso. Ansökan öppnar senast en månad före sista ansökningsdag.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Ansökningar inskickade senast 1 februari får besked i maj. Ansökningar inskickade senast 1 oktober får besked efter några veckor (senast 1 november).

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar det förberedande besöket genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Hållbarhet och integration i nordisk vision

Kontakta oss

nordplus@uhr.se

Vi jobbar med Nordplus förberedande besök:

  • Ingrid Gran, 010-470 04 49
  • Suzanne Jenner, 010-470 03 14
  • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
  • Karin Ericson, 010-470 06 30