Lyssna

Nordplus högre utbildning

Verksamhetsområde:
Högre utbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Studier För personal: Jobbskugga, Undervisa För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Norden och Baltikum
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Syftet med det här programmet är att knyta samman universitet och högskolor, både privata och offentliga, i Norden och Baltikum. Programmet ska dessutom skapa nätverk och bidra till samarbete mellan å ena sidan organisationer inom utbildning, men också med arbetslivet. Ni kan exempelvis genomföra student- och lärarutbyten och utveckla gemensamma studieprogram eller kurser. Söka kan universitet, högskolor och andra institutioner och organisationer som arbetar med frågor som rör högre utbildning i Norden och Baltikum.

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av programmets syfte och mål, vem som kan söka och vilka aktiviteter ni kan genomföra inom Nordplus högre utbildning.

Ansök och rapportera

Det är möjligt att söka till Nordplus högre utbildning en gång per år. Här får du veta mer om ansökningsförfarandet och hur du rapporterar projekt och utbyten inom programmet.

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.