Lyssna

Det är möjligt att söka till Nordplus högre utbildning en gång per år. Här får du veta mer om ansökningsförfarandet och hur du rapporterar projekt och utbyten inom programmet.

Om ansökan

Sista ansökningsdag 2022 var den 1 februari.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör du läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering och rapportering, med mera.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansöknings- och rapporteringssystem Espresso. 

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Besked om resultatet från ansökningsomgången skickas ut i mitten av juni. Utbildningsstyrelsen i Finland är huvudadministratör för Nordplus högre utbildning och skickar ut besluten.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Det är ni på studentens eller lärarens hemlärosäte som ansöker.

Du hittar mer information och ansökningsblankett på finländska Utbildningsstyrelsens webbplats. Ansökan skickar du till Utbildningsstyrelsen som också bedömer ansökan och tar beslut.

Stöd för mobilitet utan hinder på finländska Utbildningsstyrelsens webbplats

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar utbyten och projekt inom Nordplus högre utbildning genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Kontakta oss

Utbildningsstyrelsen i Finland är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@oph.fi

Kontaktperson hos oss är Jari Rusanen, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 42.