Lyssna

Nordplus horisontal

Verksamhetsområde:
Skola och förskola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning, Övriga organisationer, Högre utbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Norden och Baltikum
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Nordplus horisontal ger möjlighet till samarbete mellan olika utbildningssektorer i de nordiska och baltiska länderna. Programmet ger stöd för aktiviteter som ligger utanför de övriga delprogrammen inom Nordplus – exempelvis projektsamarbete, nätverk, språkprogram och konferenser. Er ansökan måste omfatta aktörer från minst två olika utbildningssektorer inom Nordplusprogrammet – förskola och skola, högre utbildning och/eller vuxnas lärande. Ansökan ska dessutom involvera minst tre parter från tre olika deltagarländer. Ni som kan söka är organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande.

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av programmets syfte och mål, vem som kan söka samt vilka aktiviteter ni kan genomföra inom ramen för Nordplus horisontal.

Ansök och rapportera

Det är möjligt att söka till Nordplus horisontal en gång per år. Här får du veta mer om ansökningsförfarandet och hur du rapporterar projekt och utbyten inom programmet.

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.