Nordplus horisontal ger möjlighet till samarbete mellan organisationer inom olika utbildningssektorer i de nordiska och baltiska länderna. Projektsamarbete, nätverk, språkprogram och konferenser är några möjliga aktiviteter.

Kontakta oss

Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education, Diku, i Norge är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@diku.no, telefon +47 55 30 38 00

Kontaktperson hos oss är Lisa Bergström, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 04.

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.