Lyssna

Nordplus junior

Verksamhetsområde:
Skola, Yrkesutbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Studier För personal: Kurs, fortbildning, Konferens med mera, Jobbskugga, Undervisa För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Norden och Baltikum
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Nordplus junior är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen genom samarbete mellan skolor, förskolor och arbetsliv i Norden och Baltikum. Genom programmet kan ni lära känna de andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk och natur. Ni utvecklar både undervisningen och er skola som helhet genom exempelvis projektsamarbeten, elev- och lärarutbyten eller utlandspraktik för elever. Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både teoretiska och yrkesprogram – kan söka.

Nordplus för förskolan

Att delta i ett projekt inom Nordplus junior är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i förskoleverksamheten. Du och dina kollegor får lära känna era grannar i Norden och Baltikum och har möjlighet att utveckla både undervisningen och förskolan som helhet.

Mer om programmet

Det övergripande syftet är att stärka utbildningen i Norden och Baltikum. Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom möjliga aktiviteter, vilka organisationer som kan söka samt målen med programmet.

Ekonomi och bidrag

Det finns två alternativ till finansiering inom Nordplus junior – mobilitetsfinansiering och finansiering av projekt och nätverk. Finansieringen baseras på fasta enhetskostnader. Vi förklarar skillnaden samt hur utbetalning av beviljade medel går till.

Ansök till programmet

Det är möjligt att söka till Nordplus junior en gång per år. Här guidar vi dig igenom ansökningsförfarandet och vad ni bör tänka på samt informerar om när vi kan lämna besked om beslut.

Applying - in English

Applications are to be submitted electronically via Espresso, the Application and Reporting System used by The Nordic Council.

Rapportering och utvärdering

All rapportering inom Nordplus junior ska du göra online. Du rapporterar genom rapporteringsverktyget Espresso.

Reporting – in English

All reporting in Nordplus is to be made online in Espresso, which is the reporting tool Application and Reporting System used by The Nordic Council.

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.

Kontakta oss

nordplus@uhr.se

Vi jobbar med Nordplus junior:

  • Susanne Hagström Larsson, 010-470 03 78
  • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
  • Karin Ericson, 010-470 06 30